Menu

Rozwój Internetu Rzeczy wymaga przeprowadzania oceny zagrożeń elektromagnetycznych

Rozwój Internetu Rzeczy wymaga przeprowadzania oceny zagrożeń elektromagnetycznych fot. pixabay.com

Internet Rzeczy jest technologią coraz powszechniej stosowaną w wielu gałęziach przemysłu. Wiąże się ona z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Aby ocenić stopień narażenia pracowników, konieczne jest opracowanie kompleksowych badań tego pola i oceny zagrożeń elektromagnetycznych.

Zgodnie ze standardem ISO 19731:2017 Internet Rzeczy jest “infrastrukturą połączonych obiektów, ludzi, systemów i zasobów informacyjnych wraz z inteligentnymi usługami, aby umożliwić im przetwarzanie informacji o świecie fizycznym i wirtualnym oraz reagowanie na nie”. Internet Rzeczy bazuje na łączności bezprzewodowej urządzeń teleinformatycznych typu M2M (Maszyna-z-Maszyną), a także urządzeń nasobnych noszonych przez pracowników (ang. wearables), będących częścią odzieży lub zlokalizowanych przy/na ciele człowieka, które stanowią bezpośrednie źródło pola elektromagnetycznego. Typowymi rodzajami łączności bezprzewodowej są WiFi, Bluetooth, czy też NFC.

Obecność Internetu Rzeczy w środowisku pracy stanowi zatem coraz powszechniejsze źródło oddziaływania na człowieka pola elektromagnetycznego, które zostało zaklasyfikowane przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC) do kategorii 2B, czyli stanowi czynnik środowiskowy potencjalnie rakotwórczy. Graniczne Poziomy Oddziaływania rozumiane jako miary zagrożeń elektromagnetycznych, uzupełnione o zależne od częstotliwości Interwencyjne Poziomy Narażenia zostały ustalone w rozporządzeniu MRPiPS z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne.

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/35/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. taki rodzaj narażenia powinien być oceniany indywidualnie dla każdego przypadku, gdyż do narażenia na pole elektromagnetyczne dochodzi w sposób lokalny i zmienny. Prawo pracy wymaga w takim przypadku oceny współczynnika promieniowania SAR z wykorzystaniem symulacji numerycznych z zastosowaniem wysokorozdzielczych modeli ciała człowieka i możliwie szczegółowych modeli źródła pola elektromagnetycznego.

W ocenie Pełnomocnika Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” ds. bhp Pauliny Barańskiej, konieczne jest wypracowanie nowych metod kompleksowej oceny narażenia z wykorzystaniem symulacji numerycznych i wysokorozdzielczych modeli ciała człowieka, bazujących na możliwie szczegółowych modelach źródła pola elektromagnetycznego w celu minimalizacji jego potencjalnie szkodliwego oddziaływania na pracowników w Przemyśle 4.0.

pb

back to top

Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie. Jeżeli nie zmienisz domyślnych ustawień swojej przeglądarki będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Więcej informacji.