Unia Europejska nie ma podstaw do kwestionowania zróżnicowania wieku emerytalnego w Polsce dla mężczyzn i kobiet.

poniedziałek, 18 września 2017 15:44 AnPieg Informacje z KK i Regionów
Drukuj

W dyskusji na temat kwestionowania przez Unię Europejską różnego wieku dla kobiet (60 lat) i mężczyzn (65 lat) w ustawodawstwie polskim warto przypomnieć, iż ocena naszego prawa powinna być dokonana przez pryzmat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka obowiązującej Polskę oraz Unię Europejską. Polska przystąpiła do tej Konwencji wraz z wstąpieniem do Rady Europy 26 listopada 1991 roku, natomiast Unia Europejska w Traktacie Lizbońskim, który w art. 6 ust 2 wyraźnie stanowi, że UE przystępuje to tejże Konwencji. W związku z tym zadziwiające jest, iż Unia formułuje zarzuty wobec Polski wbrew istniejącemu orzecznictwu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który kwestię zróżnicowanego wieku emerytalnego dla mężczyzn i kobiet rozstrzygnął, uznając że nie stanowi to jakiejkolwiek dyskryminacji kobiet.

Czytaj więcej na stronie:

Poprawiony: poniedziałek, 18 września 2017 16:05