Sytuacja szkół szpitalnych w Polsce – potrzeba zmian warunkiem prawidłowego funkcjonowania.

Email Drukuj PDF

Jedna z kluczowych placówek szkolnictwa szpitalnego w Małopolsce, Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie była gospodarzem Debaty Oświatowej w sprawie szkolnictwa szpitalnego w Polsce. Debata odbyła się w dniu 17.06.2016 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.

Z inicjatywy Małopolskiej Solidarności Oświatowej i pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty zostało zorganizowane spotkanie dyrektorów około pięćdziesięciu placówek szpitalnych, sanatoryjnych i sądowych z terenu całej Polski. W spotkaniu wzięło udział liczne grono zaproszonych gości na czele z Małopolskim Kuratorem Oświaty – Barbarą Nowak, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Pedagogicznego - Dorotą Skwarek oraz przedstawicielami NSZZ “Solidarność”. Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” reprezentował Roman Laskowski, Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” reprezentował Przewodniczący Wojciech Grzeszek, a Sekcję Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” – Przewodnicząca Agata Łyko.

Specyficzne środowisko, w jakim funkcjonują szkoły szpitalne oraz dzieci przewlekłe chore, jako pomiot oddziaływań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych pedagogów, tworzy dobry klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz zaspokaja ich potrzeby społeczne, intelektualne i psychiczne. Szkoła szpitalna stanowi czynnik terapeutyczny, leczniczy, odciąża od nadmiernego wysiłku i jednocześnie nie pozwala dziecku być biernym, osamotnionym, często przestraszonym pacjentem.

Tak więc jest to ważny element systemu edukacji, a jakże często nieznany nie tylko szerokiemu środowisku, ale również władzom ministerialnym i samorządowym, które to winny precyzyjnie nakreślać ramy prawne i organizacyjne tych placówek, a niestety tego nie robią. W związku z tym inicjatywa zwołania konferencji, celem odbycia debaty oświatowej na temat stanu szkolnictwa szpitalnego i perspektyw jego właściwego rozwoju jest nie do przecenienia.

Spotkanie prowadziła Dyrektor ZSS nr 3 w Krakowie – Alicja Szmuc-Jaskot, a dyskusję animowała Dyrektor ZSS nr 2 – Małgorzata Brzeska. Na początek zabrał głos dr Maciej Kowalczyk – dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, czyli placówki na terenie której działa Zespół Szkół Specjalnych nr 3. Pan dyrektor witając tak licznie przybyłych gości, przypomniał, że zarówno szkoła jak i szpital od 50 lat funkcjonują na terenie Krakowa i stwierdził, iż “Należy pamiętać, że szkoła szpitalna, to nie tylko nauka , ale również terapia”. Z kolei Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie dr Stanisław Stępniewski zauważył, że “Szkoła szpitalna to namiastka normalności pozaszpitalnej - trochę domu, trochę szkoły”.

Małopolski Kurator Oświaty – Barbara Nowak deklarując wsparcie dla szkół szpitalnych, również u władz ministerialnych, podała informacje o krokach jakie podjęła kierując do MEN pismo z propozycjami rozwiązań problemów jakie dotykają szkolnictwo szpitalne, przekazując zebranym deklarację minister Anny Zalewskiej dotyczącą gotowości do zajęcia się problematyką szkół szpitalnych oraz poparcie na forum Sejmu przez Wicemarszałka Ryszarda Terleckiego. Pani Kurator , kończąc swoje wystąpienie powiedziała zwracając się do nauczycieli i wychowawców szkół szpitalnych: “Jesteście pięknymi ludźmi i jestem pełna podziwu dla Was i Waszej pracy”.

Współorganizator debaty Przewodnicząca Sekcji Oświaty Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” – Agata Łyko swoją wypowiedź rozpoczęła od dygresji: “Jeśli pani Kurator obiecała, że będzie w natarciu na MEN, to niech się ministerstwo pilnuje, ponieważ pani Kurator zawsze słowa dotrzymuje”. Przewodnicząca w swym wystąpieniu przywołała dane ministerialne z 2001 r. przygotowane dla ówczesnego Wiceministra Edukacji Narodowej Wojciecha Książka o kształceniu dzieci w zakładach opieki zdrowotnej. Z informacji tej wynika, że w roku 2000 przy zakładach opieki zdrowotnej funkcjonowało 113 szkół, w których czasowo obowiązek szkolny spełniało 14 369 uczniów (średnia w miesiącu), a zatrudnionych było łącznie 1879 nauczycieli i wychowawców. Z kolei w 14 szkołach zorganizowanych przy zakładach lecznictwa uzdrowiskowego spełniało obowiązek 4920 uczniów (średnia w miesiącu), a zatrudnionych było 1227 nauczycieli i wychowawców. Z przytoczonych danych wynika, że na przestrzeni ostatnich 15 lat przestało istnieć około 50% szkół szpitalnych i sanatoryjnych. Szukając przyczyn takiego stanu, Agata Łyko wskazała na likwidacje niektórych zakładów opieki zdrowotnej czy też poszczególnych oddziałów w tych zakładach, zmniejszenie liczby pacjentów, jednak najbardziej prawdopodobne wydaje się szukanie oszczędności. Zachęcając do dyskusji Przewodnicząca Agata Łyko zadała szereg kluczowych pytań m.in.:

• Jaka jest rola i znaczenie placówek szpitalnych i sanatoryjnych?

• Gdzie jest ich miejsce w systemie oświaty i w oparciu o jakie przepisy powinny funkcjonować, tak, by uwzględniona została ich specyfika?

• Jakie standardy powinny obowiązywać w szkołach funkcjonujących w zakładach opieki zdrowotnej?

• Jak i na jakim poziomie powinny być one finansowane?

Na koniec swojego wystąpienia Przewodnicząca zadeklarowała pomoc i wsparcie ze strony NSZZ “Solidarność” w działaniach na rzecz młodych pacjentów będących równocześnie uczestnikami procesu edukacyjnego.

Znaczenie edukacji w szkołach szpitalnych celnie ujęła w swym wystąpieniu Ordynator Oddziału Onkologii i Hematologii Instytutu Pediatrii Szpitala Dziecięcego w Krakowie - dr Angelina Moryl-Bujakowska mówiąc: “Nauka daje naszym dzieciom perspektywę na dalsze życie, podnosi wolę do walki z chorobą, a nauczyciele to przedstawiciele świata “ zza szyby” , świata szkoły do której oni wrócą”. Nieco z innej perspektywy wypowiadała się Ordynator Oddziału Psychiatrii Dzieci Młodzieży w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Ludwika - dr J. Boroń-Zyss twierdząc, że “Leczenie psychiatryczne nie jest możliwe bez szkoły szpitalnej, gdyż współpraca z nauczycielami jest bezcenna w procesie diagnozowania i leczenia psychiatrycznego dzieci, może przynieść dziecku zdrowie i daje szansę na powrót do szkoły macierzystej”.

Tak więc nie do przecenienia zdaje się rola terapeutyczna jaką pełni szkoła szpitalna.

Wprowadzając do dyskusji Dyrektor Małgorzata Brzeska zwróciła uwagę na złożoność rzeczywistości formalno-prawnej w jakiej funkcjonuje szkolnictwo w zakładach opieki zdrowotnej, a także na fakt, że aktualne przepisy prawa absolutnie nie przystają do rzeczywistości i wymogów jakim mają sprostać te placówki.

Dyskusja, która była żywa i owocna, zaangażowała niemal wszystkich uczestników debaty z terenu całego kraju, z placówek szpitalnych, sanatoryjnych i sądowych, prowadzonych przez różne podmioty. Padło szereg uwag i wniosków do dalszej pracy nad przebudową szkolnictwa szpitalnego.

Zebrani dyrektorzy w celu uporządkowania listy i doprecyzowania tych wniosków wyłonili spośród swego grona zespół do spraw zmian w szkolnictwie szpitalnym, sanatoryjnym i sądowym, w skład którego weszło sześciu dyrektorów kierujących placówkami edukacyjnymi we wszystkich rodzajach zakładów opieki zdrowotnej i sądowej. Zespół zobowiązał się do działań na rzecz tego typu placówek i zredagowania wniosków do odpowiednich podmiotów ministerialnych.

Po zakończonej dyskusji głos zabrał przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarnosć” – Roman Laskowski, który podziękował za możliwość wzięcia udziału w tak ważnym spotkaniu i wsłuchania się w głos środowiska szkół szpitalnych. Zadeklarował również wsparcie dla jego inicjatyw nie tylko w KSOiW NSZZ “Solidarność”, ale również podczas spotkań w MEN.

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” ze zrozumieniem i niepokojem odniósł się do poruszanych problemów i zobowiązał do przedstawienia tak istotnych problemów w strukturach Samorządu Województwa Małopolskiego oraz u Wicemarszałka Sejmu, a także zadeklarował mediacje w strukturach rządowych.

To była pierwsza ale mamy nadzieję, że nie ostatnia debata oświatowa poświęcona problemom szkolnictwa szpitalnego. Stała się ona przykładem cennej inicjatywy ze strony środowiska nauczycielskiego i NSZZ “Solidarność” na rzecz ważnych i niezbędnych zmian w polskiej edukacji.

Jolanta Zawistowicz

Sekcja Oświaty Regionu Małopolskiego

NSZZ “Solidarność”

Poprawiony: piątek, 01 lipca 2016 20:59  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.