KOMUNIKAT z posiedzenia Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty 13 czerwca 2017 r. w Warszawie.

Email Drukuj PDF

Nie ma zgody Solidarności na te zmiany w ustawie Karta Nauczyciela, przedstawione do konsultacji w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które są niekorzystne dla środowiska, odbierają mu szereg uprawnień i godzą w jego żywotne interesy. Związek zaakceptuje tylko takie propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej, które korzystnie wpłyną na poprawę poziomu kształcenia, warunki pracy i sytuację materialną pracowników oświaty.

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Ryszard Proksa oraz zastępcy przewodniczącego Henryk Ślusarski i Zbigniew Świerczek przedstawili ocenę i stanowisko Prezydium KSOiW w stosunku do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na spotkaniu Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty w CPS „Dialog” w Warszawie. Szczegółowe stanowisko zawarte będzie w opinii Związku do ww. projektu i zostanie przedstawione na koniec czerwca br.

Uszczelnienie systemu finansowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, dofinansowanie małych szkół, które pozwoli samorządom na ich utrzymanie i rozwój, wprowadzenie ograniczenia w wysokości wynagrodzeń dla pracowników szkół niesamorządowych ze środków publicznych oraz wprowadzenie w nich wszystkich zapisów Karty Nauczyciela - takie działania nasz Związek będzie popierał.

Nie zgodzimy się na likwidację dodatku wiejskiego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu bez wprowadzenia nowego systemu zapewniającego godne zarobki nauczycieli. Jednakowe pensum tzw. nauczycieli specjalistów i wpisanie ich do ustawy Karta Nauczyciela oraz określenie standardów ich zatrudnienia na poziomie krajowym w celu zapewnienia właściwej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i orientacji zawodowej dzieci i młodzieży w szkole, uporządkowanie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego i nawiązywania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem – to według Solidarności dobry kierunek zmian.

Zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli i związanego z tym nowego systemu oceniania ich pracy, rozszerzenie skali ocen o ocenę bardzo dobrą, brak powiązania awansu ze zmianą systemu wynagrodzeń nauczycieli, ograniczenie ilości chorób, z przyczyny których można udzielić nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, likwidacja tzw. funduszu zdrowia dla nauczycieli - uważamy za działania oszczędnościowe i manipulacyjne, których nasz Związek nie zaaprobuje.

Zbigniew Świerczek

Zastępca Przewodniczącego

KSOiW NSZZ „Solidarność”

 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.