Komunikat z posiedzenia Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty, które odbyło się 30 stycznia 2017 roku w CPS Dialog w Warszawie.

Email Drukuj PDF

Zakończenie prac Zespołu przewiduję na koniec marca, w kwietniu dalsze konsultacje społeczne przedstawionych propozycji zmian prawa oświatowego, tak aby jak najszybciej zostały one skonkretyzowane w stosownych aktach prawnych i weszły w życie – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska rozpoczęła kolejne posiedzenie Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty.

Tematem przewodnim tego spotkania przedstawicieli związków zawodowych, samorządów terytorialnych i ministerstw był status zawodowy dyrektora szkoły, nauczycieli i innych pracowników oświaty wykonujących pracę bezpośrednio z dziećmi. Szczegółowa tematyka, nad którą dyskutowano, wskazując problemy i propozycje ich rozwiązań, znajduje się w załączniku.

Przedstawiciele Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wskazali m.in. na następujące kwestie, które należałoby rozstrzygnąć w pierwszej kolejności:

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli specjalistów oraz umieszczenie ich w tabeli w art. 42 ustawy Karta Nauczyciela wraz z określeniem standardów ich zatrudnienia;

- określenie jednolitego pensum dydaktycznego dla tzw. nauczycieli wspomagających;

- usunięcie z systemu oświaty stanowiska asystenta nauczyciela, a jego zadania powierzyć nauczycielom;

- dokładne przeanalizowanie zasadności istnienia w systemie oświaty stanowiska terapeuty pedagogicznego, jeżeli docelowo w każdej szkole ma znajdować się pedagog, psycholog, logopeda czy doradca zawodowy. Nie ma uzasadnionej konieczności mnożenia stanowisk pedagogicznych, które mają służyć udzielaniu uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- wprowadzenie w pełnym zakresie funkcjonowania ustawy Karta Nauczyciela we wszystkich szkołach i placówkach oświatowych, których działalność oparta jest o środki publiczne;

- dobrą zmianą jest wprowadzenie obligatoryjności wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół w drodze konkursowej, ale należy podjąć działania, aby zasada ta obowiązywała również we wszystkich szkołach resortowych, a tak niestety nie jest – patrz szkoły resortowe w Ministerstwie Sprawiedliwości;

- należy zmienić skład komisji konkursowych powoływanych do wyłaniania kandydatów na dyrektorów szkół. Naszą propozycją jest układ: 3 przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 2 przedstawicieli organu prowadzącego i po 1 przedstawicielu pozostałych podmiotów uczestniczących w komisji, tj. nauczycieli, rodziców i związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;

- rozważenie wprowadzenia kadencyjności na stanowisku dyrektora szkoły;

- ograniczenie możliwości realizacji godzin ponadwymiarowych przez dyrektorów szkół przy stosowaniu zniżki pensum dydaktycznego. Stosować należy natomiast wysokie dodatki funkcyjne z tytułu zajmowanego stanowiska.

Zasygnalizowane zostały również inne tematy, jak np.: określanie kwalifikacji nauczycieli w kontekście przygotowywanego nowego rozporządzenia w tym zakresie; zniesienie ograniczeń w wysokości wynagrodzenia dla niektórej kategorii nauczycieli - np. kształcenia zawodowego; przywrócenia nauczycieli domów dziecka i innych pod ustawę Karta Nauczyciela.

KSOiW NSZZ „Solidarność” podczas spotkania reprezentowali: Henryk Ślusarski, Lesław Ordon i Zbigniew Świerczek

Opracował –

Zbigniew Świerczek

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

KSOiW

NSZZ "Solidarność"

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Komunikat z Zespołu ds. statusu zawodowego p~.pdf 460 Kb
 

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S"



 




Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.