Opinia do projektu rozporządzenia ws. sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2014

Email Drukuj PDF
User Rating: / 0
PoorBest 

Opinia Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” do projektu rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014

W imieniu Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyrażam negatywną opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.10.2013 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Odnośny projekt rozporządzenia, jak wiele tego typu dokumentów z lat poprzednich nie podaje (choćby w uzasadnieniu) wielkości nakładów na realizację zadań szkolnych, liczby uczniów przeliczeniowych przypisanych poszczególnych zadaniom. Brak również innych wskaźników mających wpływ na naliczenie wielkości części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t. (np. tych określających udział liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w ogólnej liczbie nauczycieli w kraju). Bez znajomości rzetelnych danych z Sytemu Informacji Oświatowej SKOiW NSZZ „Solidarność” nie jest w stanie wiarygodnie wypowiadać się o skali i zakresie finansowania zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kilkakrotnie już NSZZ „Solidarność” wypowiadała się o potrzebie przeanalizowania skali wydatków na poszczególne zadania oświatowe, źródła ich pokrycia mające wpływ na sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Tymczasem władze Ministerstwa Edukacji Narodowej do tej pory nie podjęły propozycji przedstawienia rzetelnych wyliczeń i wskaźników wpływających na wydatki związane z edukacją publiczną. Z tych powodów jako reprezentatywny związek zawodowy nie możemy odnieść się do propozycji zawartych w projekcie rozporządzenia. Dane z systemy SIO nie mogą stanowić wiedzy tajemnej, będącej w posiadaniu wyłącznie jednej strony dialogu społecznego!

Ponadto, z całą stanowczością ponawiamy nasz postulat dotyczący właściwego określania liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Konsekwentnie nie możemy zaaprobować nieuwzględnienia przez wskaźnik korygujący Di jego najistotniejszego elementu Wa,i (płacowy wskaźnik struktury zatrudnienia nauczycieli w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest i-ta jednostka samorządu terytorialnego), godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty. Zatem płacowy wskaźnik zatrudnienia nauczycieli Wa,i, który jest faktycznie decydującym składnikiem ustalenia wskaźnika korygującego Di, nie bierze pod uwagę godzin ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty, przez co nie uwzględnia w żadnym stopniu ponoszonych nakładów na najważniejsze wydatki ponoszone przez j.s.t. Jest to podwójnie niesprawiedliwe i ostatecznie krzywdzące nauczycieli: po pierwsze fałszuje liczbę etatów nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w poszczególnych j.s.t. oraz w kraju, przez co nie pozwala określić właściwych nakładów finansowych na płace; po wtóre krzywdzi finansowo te jednostki samorządów terytorialnych, w których liczba godzin ponadwymiarowych jest znacząco niższa, a wielu nauczycieli zatrudnionych jest w ograniczonym wymiarze (w dobie zapaści demograficznej). Przy czym zmniejszenie liczby etatów nauczycieli w danej j.s.t. jedynie motywuje wiele samorządów do zmniejszania liczby etatów nauczycieli, sztucznie generując liczbę godzin ponadwymiarowych.

Poza tym wskaźniki Pks, Pkk, Pkm i Pkd określające średnie wynagrodzenie nauczycieli od stażystów po dyplomowanych, określone zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia, nie są w stanie w pełni odzwierciedlić rzeczywistego udziału wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w ogólnej strukturze wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji przekroczenia owego wynagrodzenia spowodowanego dość nadmiernym udziałem wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Przez to wskaźnik Wa,i nie oddaje w sposób rzetelny swojej istoty, bo jest ograniczony wielkością określoną art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Biorąc powyższe pod rozwagę SKOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie opiniuje projekt rozporządzenia. Dopiero zrealizowanie postulatów rzetelnego przeanalizowania kosztów na poszczególne zadania oświatowe oraz przeliczania godzin ponadwymiarowych na pełne etaty, z uporem od kilku lat przedstawianych przez nasz Związek, pozwoli realnie określić wielkość nakładów na edukację.

 

Z poważaniem

Ryszard Proksa

Przewodniczący SKOiW NSZZ „Solidarność”

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
subwencja oświatowa.pdf 116 Kb
Poprawiony: piątek, 05 czerwca 2015 06:44  

ZNAJDZ NA STRONIE

Szukaj na stronach NSZZ "Solidarność"

Wyszukiwarka przeszukuje 22 strony struktur terenowych i branżowych.

Loading

Solidarność to nie tylko Wałęsa - konferencja prasowa kombatantów "S" 
Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.