Drukuj

Warszawa, 24.02.2022 r. 

Komunikat Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” brało udział w spotkaniu konsultacyjnym nt. działań realizowanych w obszarze edukacji w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego” (FERS), zorganizowanym 24 lutego 2022 r. przez Ministerstwo Funduszy i Pomocy Regionalnej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Podczas dyskusji przedstawiciele KSOiW zwrócili uwagę na wielokrotnie zgłaszane przez Związek zagrożenia wynikające z realizacji projektu edukacji włączającej, np. likwidację szkół specjalnych, czy pogorszenie warunków pracy pracowników poradni psychologiczno - pedagogicznych. Podkreślono istnienie potrzeby dużego wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami w wieku 0 – 6 lat oraz ich rodziców. Poruszono problem braków kadrowych w szkolnictwie zawodowym, a także niskiej jakości świadczonych usług przez instytucje szkolące nauczycieli.

KSOiW zdecydowanie przeciwstawia się prezentowanemu przez MEiN za Komisją Europejską poglądowi, iż szkolnictwo specjalne jest systemem segregacyjnym i izolującym niepełnosprawnych od społeczeństwa. Uważamy, że realizacja europejskiego projektu, poprzez wprowadzenie do polskiego systemu szkolnictwa specjalnego bliżej nieznanych edukatorów i ekspertów może zniweczyć dotychczasowy dorobek kadry nauczycielskiej, ze szkodą dla edukacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Attachments:
Download this file (Komunikat 24.02.22.pdf)Komunikat 24.02.22.pdf[ ]282 kB