Drukuj

Warszawa, 16.02.2022 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Podczas obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” omówiono pracę sekcji w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. 

W związku z zawieszeniem rozmów prowadzonych pod patronatem Prezydenta RP między KSOiW i MEiN w przedmiocie realizacji VI Punktu Porozumienia z 2019 r.,  przez stronę rządową, Prezydium KSOiW zwróciło się z listem do Prezydenta RP o wznowienie rozmów z kierownictwem resortu edukacji.

Rada KSOiW przyjęła stanowisko, w którym żąda przywrócenia art. 88 Karty nauczyciela będącego wyrazem uszanowania praw nabytych oraz zasady zaufania obywateli do państwa oraz stanowionego prawa.

Przedstawiono stanowiska Prezydium KSOiW w sprawie waloryzacji płac od stycznia 2022 r. i rozliczenia godzin ponadwymiarowych, przekazane ministerstwu edukacji.

Poruszono temat działań MEiN w kierunku promowania edukacji włączającej i związanych z nią zagrożeń dla środowiska oświatowego. Sekcja nadal niepokoi się kontynuacją działań ministerstwa bez prowadzenia konsultacji ze stroną społeczną. 

Omówiono również problemy dotyczące szkolnictwa zawodowego, a w szczególności kwestię pracy nauczycieli podczas egzaminów zawodowych.

Zrelacjonowano udział naszej sekcji w działaniach Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych, w szczególności realizacji projektu dotyczącego atrakcyjności zawodu nauczyciela.

Mecenas T. Gryczan szczegółowo przedstawił problematykę ustaw zmieniających prawo oświatowe. Zreferował również aktualne działania „Solidarności” w europejskich i międzynarodowych organizacjach związkowych.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

Attachments:
Download this file (Komunikat 16.02.22.pdf)Komunikat 16.02.22.pdf[ ]283 kB