Drukuj

NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 17.11.2021 r. 

Komunikat Sztabu protestacyjnego Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 

Sztab protestacyjny Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” uznaje spotkanie Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy i Przewodniczącego KSOiW Ryszarda Proksy z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami resortu edukacji Przemysławem Czarnkiem i Dariuszem Piontkowskim w dniu 15 listopada za rozpoczęcie merytorycznych  rozmów na temat realizacji VI punktu Porozumienia zawartego 7 kwietnia 2019 roku. 

Wyrażamy nadzieję, że prowadzone rozmowy na tym poziomie doprowadzą do wypracowania systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej i zakończą się wywiązaniem przez obóz Zjednoczonej Prawicy z zobowiązania udzielonego NSZZ „Solidarność” w tym zakresie. 

Przypominamy jednocześnie, że w całości odrzuciliśmy propozycje MEiN  z 21 września 2021 r.  Wyrażamy gotowość do dalszych rozmów, ale oczekujemy propozycji,  które zwiększą atrakcyjność zawodu nauczyciela, godząc potrzeby doświadczonych nauczycieli będących u schyłku swojej kariery zawodowej z potrzebami nauczycieli, którzy pracę w tym zawodzie rozpoczną. Nie zgodzimy się na propozycje, które uderzą w tysiące nauczycieli, którzy nie będą mieli możliwości dopracować do emerytury. 

W dalszym ciągu uważamy, że konieczne jest przywrócenie możliwości przejścia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela, jako niezbędnego elementu zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez niego prawa. Dodatkowo żądamy objęcia nauczycieli w okresie przedemerytalnym szczególną ochroną przed zwolnieniem na zasadach analogicznych do kodeksu pracy.   

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”