Drukuj

Walny zjazd członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” przyjął datę zakończenia działalności na 30 czerwca 2021r. 

Likwidatorzy: Elżbieta Grudzińska, Grażyna Konieczna 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze” jest w stanie likwidacji, ale ta sytuacja nie dotyczy Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze” – pieszej pielgrzymki nauczycieli z Zielonej Góry na Jasną Górą.  Ogólnopolskie Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze” mają dłuższą historię (od 1992r.) niż stowarzyszenie (rok powstania 1996r.). Stowarzyszenie powstało, aby wspierać organizację „Warsztatów w Drodze”, przez wiele lat członkowie Stowarzyszenia wspierali to ważne, odważne i piękne dzieło środowiska nauczycieli, pracowników oświaty w skali ogólnopolskiej.  Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze” są, działają i zapraszają nauczycieli, pracowników oświaty na rekolekcje w drodze od 1 do 13 sierpnia każdego roku, a w 2021r. będą już 29. Ogólnopolskie Nauczycielskie „Warsztaty w Drodze”. Współczesnym, zajętym wieloma sprawami nauczycielom było i jest potrzebne takie miejsce spotkania w drodze, które daje odwagę i umacnia. Warto wybrać się w drogę, drogą Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze” na Jasną Górę.   W homilii św. Jan Paweł II wygłoszonej 4 czerwca 1979 r. podczas Mszy św. na Jasnej Górze mówił do nas: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne, rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy powołania… jak tyle innych... wiązać z tym miejscem, z tym sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce - Tej, która tutaj nie tylko ma swój Obraz, swój Wizerunek, jeden z najbardziej znanych i najbardziej czczonych na całym świecie - ale która tutaj w jakiś szczególny sposób jest. Jest obecna. Jest obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła - uczy Sobór. Jest obecna dla każdego i dla wszystkich, którzy do Niej pielgrzymują... choćby tylko duszą i sercem, choćby tylko ostatnim tchnieniem życia, jeśli inaczej nie mogą. Przyzwyczaili się do tego Polacy. (...) 

Na wzór naszego Wielkiego Rodaka: do Matki wyruszajmy „miłością gnani do Jej bram!” w drogę Ogólnopolskich Nauczycielskich „Warsztatów w Drodze”, w drogę pielgrzyma. Naprawdę trzeba i warto!!!