A A A

Warszawa, 18.02.2021 r. 

Komunikat Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z posiedzenia 18. 02. 2021 r.

Głównym tematem obrad Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w dniu 18 lutego 2021 r. było wypracowanie stanowiska wobec projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Edukacja dla wszystkich – ramy rozwiązań legislacyjno-organizacyjnych na rzecz wysokiej jakości kształcenia włączającego dla wszystkich osób uczących się”. Członkowie Rady krytycznie ocenili działania zmierzające do reorganizacji systemu pomocy dzieciom z niepełnosprawnościami w polskim systemie oświaty. Podjęte stanowisko w tej sprawie stanowi załącznik do komunikatu.

Negatywnie oceniono również wprowadzenie możliwości powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty bez odbywania konkursu w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jest to kolejny przykład wprowadzania zmian w prawie oświatowym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. Opinia Prezydium KSOiW w sprawie rozporządzenia zostanie przekazana do sekcji regionalnych.

Członkowie Prezydium omówili przebieg swoich działań w okresie od ostatniego spotkania Rady. Przewodniczący Ryszard Proksa zaakcentował najważniejsze osiągnięcia KSOiW, jakimi są:

- umiejscowienie nauczycieli i pracowników pedagogicznych w 1 grupie narodowego programu szczepień,

- umożliwienie uzyskania szybszej ochrony przed COVID-19 pracownikom administracji i obsługi w placówkach oświatowych,

- zdecydowane działania w walce o prawa uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich nauczycieli w celu wyeliminowania negatywnych skutków projektowanej reformy,

- poprawa warunków pracy nauczycieli realizujących zdalne nauczanie: ochrona wizerunku i dóbr osobistych pracowników oświaty, walka o wypłaty godzin ponadwymiarowych i dodatków.

Członkowie Rady podkreślili duży wkład pracy mecenasa Tomasza Gryczana w rozwiązywaniu licznych problemów prawnych i wsparciu pracowników oświaty.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy 

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.