Koleżanki i Koledzy, Członkowie NSZZ „Solidarność”,

Zarząd Główny ZNP zwrócił się do członków naszego Związku zatrudnionych w oświacie z apelem o poparcie inicjatywy ustawodawczej polegającej „na powiązaniu zarobków nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce”. W tej sytuacji Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wyjaśnia:

7 kwietnia 2019 roku Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” podpisała z Rządem RP porozumienie, w którym zawarto uzgodnienie o zmianie systemu płac nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (postulat zgłoszony ministerstwu edukacji 27 marca 2017 roku).

Uczestniczący w negocjacjach Związek Nauczycielstwa Polskiego odmówił poparcia naszych postulatów i wybrał strajk, który spowodował niepowetowane straty: pozbawił pracowników oświaty niemal miesięcznych wynagrodzeń, zdewastował autorytet zawodu nauczyciela, doprowadził do licznych nieporozumień i konfliktów w szkołach i placówkach oświatowych. 

Jesteśmy przekonani, że obecnie Związek Nauczycielstwa Polskiego, zamiast plagiatować postulat NSZZ „Solidarność” sprzed czterech lat, powinien wystąpić do Rządu RP z poparciem dla naszych starań o pełną realizację porozumienia z 7 kwietnia 2019 roku. Na refleksję i choćby częściowe zadośćuczynienie nigdy nie jest za późno, nie zaczyna się współpracy od kłamstwa.

                     przewodniczący KSOiW

                        Ryszard Proksa

A A A

Warszawa, 04.02.2021 r. 

Podczas dwudniowego posiedzenia  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ustaliło, że najbliższe spotkanie Rady KSOiW z powodu obostrzeń pandemicznych, odbędzie się w formie zdalnej w dniu 18 lutego 2021 r. Dokładne informacje o porządku obrad i kwestiach technicznych zostaną przesłane członkom Rady.

Prezydium podsumowało i omówiło wnioski jakie wynikają z rozmów   przedstawicieli Prezydium KSOiW z minister Marzeną Machałek dotyczących edukacji włączającej, która będzie jednym z ważnych tematów posiedzenia Rady. Omówiono również zgłaszane do Sekcji problemy związane z pracą nauczycieli w ramach tzw. konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów oraz terminami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 

Przeanalizowano i ustalono warunki techniczne oraz zasady przyjęcia przez Radę Sekcji Krajowej wykonania budżetu za 2020 r i przyjęcia preliminarza budżetu na 2021r.                                   

Postanowiono podjąć działania w związku z koniecznością udziału w programie szczepień pracowników obsługi w przedszkolach, szkołach i ośrodkach mających obok nauczycieli codzienny, bezpośredni kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Monika Ćwiklińska

rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność” 

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.