Drukuj

Krajowy Sekretariat Nauki i Oświaty NSZZ „Solidarność”

ul. Prosta 30; 00-838 Warszawa

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Humaneo wraz z Fundacją ECCC zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy przy promocji naszej inicjatywy, mającej na celu wsparcie szkół i nauczycieli poprzez udostępnienie bezpłatnego pakietu szkoleń, usprawniających zdalne nauczanie. 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Humaneo wraz z Fundacją ECCC zwracają się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie współpracy przy promocji naszej inicjatywy, mającej na celu wsparcie szkół i nauczycieli poprzez udostępnienie bezpłatnego pakietu szkoleń, usprawniających zdalne nauczanie. 

Stowarzyszenie HUMANEO jest stowarzyszeniem działającym na rzecz szeroko rozumianej edukacji, współautorem powszechnie znanych systemów certyfikacji kompetencji i kwalifikacji. Jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie innowacyjnych działań, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych. Od początku swego istnienia współpracuje ze środowiskiem nauczycieli, dydaktyków, akredytowanych trenerów i egzaminatorów. Tworzy i promuje standardy kształcenia, współpracując z partnerami edukacyjnymi w kraju i za granicą. Przeprowadziło wiele szkoleń dla nauczycieli z zakresu e-nauczania, szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych, językowych, zawodowych. 

Fundacja ECCC od wielu lat wyznacza standardy kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach, w różnych obszarach ich zastosowań. Współpracuje z Komisją Europejską w zakresie wdrażania w Polsce Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Europy DIGCOMP. Posiada wystandaryzowany system kształcenia, walidacji i certyfikacji kompetencji informatycznych. Za swój cel i misję stawia sobie również elastyczne reagowanie na potrzeby różnych grup społecznych i zawodowych oraz ich wspieranie w zakresie szeroko rozumianej edukacji informatycznej.  

W obecnej sytuacji, gdy Europa zmaga się z rosnącą liczbą zachorowań na COVID-19, również i nasz kraj wprowadził Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, co w sposób bezpośredni wpłynęło na zmianę sposobu funkcjonowania placówek oświatowych.  Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia kształcenia na odległość z zastosowaniem metod i technik zdalnego nauczania. 

Istotną przeszkodę w realizacji zadań zawodowych w nowej formule stanowi dla nauczycieli niejednokrotnie natłok informacji na temat różnorodnego oprogramowania stosowanego w zakresie zdalnej edukacji, brak umiejętności efektywnego z nich korzystania, brak odpowiedniego wyposażenia technicznego, a także problemy z dostępem do Internetu o odpowiednich parametrach, co jest wymagane przez wiele dostępnych narzędzi. Kwestie odpowiedniego sprzętu komputerowego, jak i dostępu do Internetu dotykają również dzieci i młodzież, szczególnie w biedniejszych regionach kraju. 

Analizując obecną sytuację, poprzez konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim, analizę opinii samych nauczycieli, uczniów i ich rodziców, które są dostępne na tematycznych forach internetowych i grupach wsparcia, podjęliśmy działania mające na celu pomoc nauczycielom w tej trudnej sytuacji. 

Uwzględniając zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie proponowanych narzędzi wspomagających zdalną edukację, szczególnie skupiliśmy się na modelu bazującym na bezpłatnej aplikacji Google Classroom. Stała się ona podstawą wdrożenia nowego modułu certyfikacyjnego ECCC PI M21 Zdalne nauczanie, dedykowanego nauczycielom jako pomoc w kształceniu na odległość. 

Przyczyny dla których zdecydowaliśmy się wybrać aplikację Google Classroom, to m.in.: 

brak dodatkowych opłat za korzystanie z aplikacji,

niezawodność proponowanych rozwiązań, bez względu na parametry łącza internetowego, 

powszechność i łatwość dostępu do aplikacji,

łatwość konfiguracji i dostosowania aplikacji do własnych potrzeb, 

możliwość sprawnej organizacji pracy nauczyciela i kontakt z uczniami w czasie rzeczywistym, 

bezpieczeństwo danych osobowych i praw autorskich, 

fakt, iż narzędzie zostało opracowane przez nauczycieli dla nauczycieli, a więc opiera się na doświadczeniu i preferencjach środowiska do którego jest kierowane.

W ramach modułu PI M21 Zdalne nauczanie przygotowany został dla nauczycieli:

wystandaryzowany sylabus szkoleniowy, 

program szkolenia z opisem zakładanych efektów, 

multimedialne materiały dydaktyczne do wykorzystania on-line,  

zestawy zadań, sprawdzające stopień osiągniecia zakładanych efektów uczenia się, 

system egzaminacyjny, w ramach którego każdy nauczyciel będzie mógł zweryfikować swoje kompetencje w zakresie zdalnej edukacji, 

certyfikat potwierdzający uzyskane kompetencje. 

Powyższe rozwiązanie, obejmujące profesjonalne szkolenie informatyczne on-line, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu oferujemy wszystkim nauczycielom całkowicie bezpłatnie.  Szczegółowe informacje na temat proponowanych rozwiązań zamieszczone są na stronie internetowej: http://e-nauczanie.eccc.com.pl/. Można również kontaktować się bezpośrednio z pracownikami Humaneo, którzy chętnie udzielą dodatkowych informacji i wyjaśnień: Tomasz Nowak – tel. +48 667-440-500, Natalia Grońska – tel. +48 609-357-482. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż od momentu uruchomienia obserwujemy stale rosnące zainteresowanie platformą. W ciągu kilku dni ponad 3 tyś. osób odwiedziło naszą witrynę: http://e-nauczanie.eccc.com.pl a ponad 1 tyś. osób uczestniczyło w kursie bezpłatnie udostępnionym pod adresem http://e-platforma.eccc.com.pl. Jako organizacje pozarządowe nie działające dla zysku mamy ograniczone możliwości dotarcia w krótkim czasie do wszystkich potrzebujących wsparcia nauczycieli, uczniów a także ich rodziców i opiekunów. Sens naszych działań potwierdzony został pozytywnymi opiniami. Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. Pojawiają się wciąż nowe wyzwania związane z użytkowaniem innych narzędzi IT oraz środowisk zdalnego nauczania.     

Mając na uwadze powyższe, jak również uwzględniając wspólne cele naszych organizacji w obszarze wspierania szkół i nauczycieli, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji informacji na temat oferowanego bezpłatnego wsparcia w zakresie zdalnego nauczania, by jak najwięcej osób mogło z niego skorzystać. 

Łączę wyrazy szacunku,

Krzysztof Juryk

Prezes Zarządu Stowarzyszenia HUMANEO

Telefon kontaktowy oraz adres e- mail w załączniku.