A A A

Koleżanki i Koledzy, W dniu 25 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wskazany akt wykonawczy w sposób znaczący zmienia organizację pracy w polskich placówkach oświatowych.Niewątpliwie sukcesem NSZZ "Solidarność" jest usankcjonowanie w paragrafie 7 i 11 tego rozporządzenia prawa do wynagrodzenia ponadwymiarowego za cały okres reorganizacji zajęć szkolnych spowodowany epidemią koronawirusa.

Obecnie niektórzy dyrektorzy szkół wraz z przedstawicielami organów prowadzących dokonują nadinterpretacji nowych przepisów i starają się poprzez różne sztuczki biurokratyczne ograniczyć prawa pracownicze. W związku z powyższym w załączniku przesyłamy propozycję sposobu dokumentowania realizacji zadań jednostek systemu oświaty. Apelujemy do wszystkich struktur zrzeszonych w Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" o aktywny udział w tworzeniu wskazanej dokumentacji szkolnej oraz o wzmożoną czujność przy opiniowaniu arkuszy organizacyjnych.

Ryszard Proksa

przewoniczący

Krajowego Sekretariatu Nauki i Oświaty

NSZZ "Solidarność"

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.