Drukuj

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja przepisów.

Opublikowano: 26 marca 2020

Doprecyzowanie sposobu realizacji zadań szkół i placówek

Samorząd może bezpłatnie użyczyć sprzęt uczniom i nauczycielom

Rada pedagogiczna może podejmować decyzję zdalnie

Wyniki rekrutacji mogą być przekazywane i publikowane zdalnie

Zmiany w przeprowadzaniu olimpiad przedmiotowych, turniejów i konkursów

Zmiany w konkursach na dyrektora szkoły czy placówki