A A A
Attachments:
Download this file (Komunikat 26.02.20.pdf)Komunikat 26.02.20.pdf[ ][ ][ ][ ]374 kB

Komunikat ze spotkania Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty.

Opublikowano: 11 marca 2020

W dniu 26 lutego 2020 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty. Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania  NSZZ „Solidarność” reprezentowały w nim: Bożena Pierzgalska i Monika Ćwiklińska. Podczas spotkania kontynuowano dyskusję na temat propozycji zmian w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania negatywnie zaopiniowała propozycję umożliwienia członkom komisji dyscyplinarnych pełnienia obowiązków dłużej niż dwie kolejne kadencje. Sprzeciwiła się możliwości karania nauczyciela za ten sam czyn karą porządkową i dyscyplinarną. Zwróciła uwagę na konieczność prawnego nadzoru 

nad dyrektorami szkół stosującymi nieadekwatne do okoliczności faktycznych kary porządkowe. Opowiedziała się za wprowadzeniem możliwości skrócenia i uproszczenia postępowania w przypadku czynów, które w nieznacznym stopniu uchybiają godności zawodu lub obowiązkom nauczyciela. KSOiW wnioskowała o wprowadzenie warunkowego umorzenia postępowania, gdy wina nauczyciela nie jest znaczna oraz możliwości dobrowolnego poddania się karze. Opowiedziała się za prawem do obrońcy z urzędu będącym adwokatem lub radcą prawnym. Poparła propozycję uregulowania kwestii dotyczących możliwości nagrywania  przebiegu czynności protokołowanych oraz rozprawy dyscyplinarnej. Negatywnie oceniła przypadki wywierania presji na przebieg postępowań dyscyplinarnych przez Rzecznika Praw Dziecka, nie będącego w nich stroną.

Podczas obrad przedstawicielki KSOiW ponownie wyraziły przekonanie o konieczności gruntownej zmiany przepisów dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, gdyż wprowadzane obecnie doraźne zmiany nie rozwiążą problemów i negatywnych zjawisk w omawianych kwestiach.

Minister Dariusz Piontkowski zapowiedział kolejne spotkanie Zespołu w końcu marca, które dotyczyć będzie finansowania oświaty.

 

Monika Ćwiklińska

Rzecznik prasowy

KSOiW NSZZ „Solidarność”

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.