Drukuj

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

Opublikowano: 15 listopada 2019

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przedłożony nam do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę.

Bardzo proszę o przesyłanie uwag i opinii na adres KSOiW najpóźniej do dnia 29 listopada br.

  

Komentarz Ryszarda Proksy przewodniczącego KSOiW NSZZ ,,Solidarność":

To jedynie kosmetyczny zabieg, dopasowujący siatkę wynagrodzenia nauczycieli do wysokości minimalnego wynagrodzenia, które będzie obowiązywało od stycznia przyszłego roku. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z tytułem licencjata wzrośnie zaledwie o 150 zł brutto, a nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra bez przygotowania pedagogicznego jedynie o 151 zł brutto. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela stażysty z tytułem zawodowym magistra z przygotowaniem pedagogicznym nie zmieni się i wyniesie 2782 zł. Te zmiany doprowadzą do jeszcze większego spłaszczenia wynagrodzeń nauczycieli. Tzn. nauczyciele z wyższymi kwalifikacjami i ci z niższymi będą mieli podobną wysokość pensji.

Stanowczo podkreślam, że oczekujemy kontynuacji rozmów z ministrem edukacji nt. zmiany systemu wynagradzania i wywiązania się tym samym z zobowiązań wynikających z podpisanego Porozumienia między KSOiW NSZZ "Solidarność" a rządem 7 kwietnia 2019 r. Z aprobatą natomiast przyjęliśmy zapowiedź premiera Mateusza Morawickiego, że nowy rząd będzie kontynuował politykę poprzedniego. Mamy nadzieję, że minister edukacji Dariusz Piontkowski wznowi rozmowy na temat nowego systemu wynagradzania nauczycieli.

***************************

Artykuły powiązane:

Nakłady na oświatę- wyjaśnienia Ministra Edukacji.