ProtestA A A

W poczuciu moralnego i społecznego obowiązku, jakie ciążą na nas, nauczycielach i wychowawcach dzieci oraz młodzieży, a także wyrażając poparcie dla działań podjętych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Nowak, zwracamy się do Was, Rodzice z apelem niosącym głos przestrogi. 

18 lutego prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał „Warszawską Deklarację LGBT+”, budzącą istotne wątpliwości co do zgodności z polskim porządkiem prawnym, w tym z Konstytucją RP, zobowiązując się do realizacji szeregu postulatów ruchu politycznego LGBT.

Szczególny nasz niepokój budzi zamieszczony w deklaracji postulat „wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej” dotyczącej problematyki LGBT. Zajęcia mają być oparte na kontrowersyjnym modelu WHO, zgodnie z którym dzieci czteroletnie uczyłyby się na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, z kolei sześcioletnie np. o  „związkach osób tej samej płci”. Dziewięciolatki uzyskałyby wiedzę o skutecznej antykoncepcji, podczas gdy piętnastolatki o seksie powiązanym z uzyskiwaniem dóbr ekonomicznych. Treści edukacji seksualnej skierowanej do najmłodszych dzieci w Polsce budzą największe emocje. 

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec praktyk niosących realne zagrożenie i spustoszenie w umysłach naszych wychowanków. W szkołach każdego dnia uczymy o tolerancji w stosunku do odmienności we wszelkich dziedzinach życia. Uczymy, że człowiek jest wartością nadrzędną posiadającą swoje prawa i godność także w sferze seksualnej. Wiemy, że wiedza jest podstawą świadomości, dlatego jako pedagodzy potrafimy ją adekwatnie do wieku i indywidualnych potrzeb odbiorcy dostosować. Respektujemy rolę i prawa rodziny do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wykładamy wreszcie o odwadze obywatelskiej i obowiązku sprzeciwu. 

Dlatego dziś słowa apelu kierujemy do Was, Rodzice, wierząc, że jako ci, którzy mają wpływ na programy wychowawcze szkoły, wpływ na to, o czym będą się uczyć Wasze dzieci dostrzeżecie zagrożenie i zareagujecie. Przemówmy jednym głosem! W imię dobra własnego, w imię dobra wspólnego! 

Z wyrazami szacunku, 

Nauczyciele zrzeszeni w Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu.

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.