Drukuj

Osiem milionów zł dla ponad dwóch tysięcy pracowników obsługi i administracji w oświacie to efekt podpisanego 27 sierpnia przez przedstawicieli NSZZ „Solidarność” i władz miasta porozumienia, które reguluje normy pracy i wynagrodzenia.

Od 1 września przepisy zatrudnienia w gdyńskich szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych będą obowiązywać według nowych zasad. Ponadzakładowy Układowy Zbiorowy Dokument, podpisany przez „Solidarność” oraz władze miasta Gdyni, określa zasady zatrudniania pracowników, w tym wymagania kwalifikacyjne, stawki wynagrodzeń oraz normy zatrudnienia. 

Film ze strony Urzędu Miasta Gdynia

– To ogromny sukces i satysfakcja z wyniku negocjacji. To jeden z najlepszych w Polsce układów zbiorowych – mówi Zdzisława Hacia, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.

Dodaje, że prace nad projektem trwały ponad rok.

– Pracowaliśmy bardzo długo, żeby dokument był dostosowany do obecnych wymogów. Pan prezydent wsłuchiwał się w nasze oczekiwania i je spełnił. Dzięki temu pracownicy administracji i obsługi otrzymają nie tylko wyrównania płac, ale i podwyżki. 

Porozumienie zostało podpisane w Urzędzie Miasta Gdyni przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, natomiast stronę związkową reprezentowali: Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Zdzisława Hacia, przewodnicząca KM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni oraz Ewa Biernacka, prezes gdyńskiego oddziału ZNP.

– Chcemy, aby te osoby, które są zatrudnione w różnych placówkach, miały bardzo zbliżone wynagrodzenie, jeżeli wykonują podobną pracę – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. –Nowe zasady dotyczą tych osób, które również w znacznym stopniu wpływają na poziom edukacji. Nie tylko dyrektorzy i nauczyciele, ale właśnie pracownicy obsługi i administracji, którzy na wstępie witają uczniów, mają bezpośredni wpływ na poziom nauczania.

Dokument systematyzuje i zawiera uaktualnione: nazewnictwo stanowisk, miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego, tabele stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych, tabele miesięcznych stawek dodatku funkcyjnego, minimalnych norm zatrudnienia oraz wprowadzenie dodatku specjalnego dla pracowników wykonujących dodatkowe czynności.

„Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, prowadzonych przez miasto Gdynia” będzie obowiązywał od 1 września 2018 roku.

Olga Zielińska