Drukuj

Wojciech Jaranowski został ponownie wybrany przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Toruńsko-Włocławskiego. Głosowali na niego jednogłośnie wszyscy delegaci. Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów na nową kadencję 2018-2022 odbyło się we Włocławku 26 kwietnia 2018 r.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia gości, tj. Kujawsko-Pomorskiego wicekuratora oświaty Pani Małgorzaty Oborskiej, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty we Włocławku Pani Małgorzaty Kowalczyk-Przybytek oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ „Solidarność”” Janusza Dębczyńskiego.

Po sprawozdaniach z działalności Rady Sekcji Regionalnej oraz Komisji Rewizyjnej delegaci dokonali wyboru nowych władz Sekcji na kadencję 2018-2022. Dotychczasowy przewodniczący Rady Sekcji Regionalnej Wojciech Jaranowski otrzymał sto procent głosów poparcia delegatów reprezentujących 1752 członków zrzeszonych w trzynastu organizacjach zakładowych  i międzyzakładowych NSZZ „Solidarność”, tworzących Sekcję Regionalną. 

Delegaci wybrali także pozostałych 26 członków Rady Sekcji Regionalnej. Zostali nimi: Stanisław Borkowski, Roman Burzyński, Halina Dąbkowska, Otton Drozdowski, Jolanta Frontczak, Tadeusz Gzella, Mirosław Kamiński,  Izabela Kaszuba, Aldona Komorowska, Wanda Kowalska, Agnieszka Kubiak, Jolanta Lińczak, Monika Malinowska, Tomasz Marcinkowski, Robert Matusiak, Hanna Matuszewicz, Zbigniew Płaszczyński, Beata Puchalska, Magdalena Stołowska, Michał Sztabrowski, Tomasz Szymański, Ewa Tyburska, Andrzej Wiśniewski, Jerzy Wiśniewski, Małgorzata Wnuk, Agnieszka Zdrojewska.

Wybrano trzyosobową Komisję Rewizyjną w osobach: Natalia Munster –Dahm, Krzysztof Prątnicki, Krzysztof Żywica.

Sekcję Oświaty i Wychowania Regionu Toruńsko-Włocławskiego na Sprawozdawczo-Wyborczym Zebraniu Delegatów Sekcji Krajowej w Ostrowcu Świętokrzyskim 17-18 maja br. reprezentować będą wybrani delegaci: Stanisław Borkowski, Wojciech Jaranowski, Tomasz Marcinkowski i Dorota Pogorzały.

Tekst i zdjęcia

Danuta Szmajda

 

DSC_0346
DSC_0346
DSC_0350
DSC_0350
DSC_0360
DSC_0360
DSC_0389
DSC_0389
DSC_0399
DSC_0399
DSC_0414
DSC_0414
DSC_0421
DSC_0421
DSC_0422
DSC_0422
DSC_0427
DSC_0427
DSC_0435
DSC_0435