Drukuj

Koleżanki i Koledzy,

w załączeniu przekazuję przesłany nam do konsultacji poselski projekt zmiany ustawy - Prawo oświatowe.

Celem projektu nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe jest doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań rady pedagogicznej w sytuacji, gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.

Bardzo proszę o pilne przesyłanie uwag i opinii na adres KSOiW:

Pozdrawiam

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność”

Attachments:
Download this file (2413.pdf)2413.pdf[ ]226 kB