Drukuj

12 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Dal" w Kielcach odbyło się Zebranie Delegatów Świętokrzyskiej Solidarności Oświaty. Podczas obrad podsumowano dotychczasową działalność Związku i wybrano władze na nową kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ"Solidarność" w Kielcach został ponownie Henryk Ślusarski. Wybrano także 12-osobową Radę Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w skład której weszli: Adamek Agata, Bartosz Elżbieta, Dygoń Ewa, Kruk Urszula, Krawiec Krystyna, Litwiniuk Roman, Mączyński Bogusław, Poniewierka Marek, Rdzanek Paweł, Słoka Robert, Tłustochowcz Elżbieta i Wnuk Łukasz. 

Delegatami na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ"Solidarność" zostali: Adamek Agata, Poniewierka Marek, Proksa Ryszard, Rdzanek Paweł, Ślusarski Henryk i Włodarczyk Ewa.

Podczas swoich wystąpień szef Krajowej Sekcji Oświaty – Ryszard Proksa oraz jego zastępca - Henryk Ślusarski podkreślali, że jeżeli polityka oświatowa rządu nie ulegnie zmianie, na przewidzianym na 17-18 maja Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów będą najprawdopodobniej zapadały decyzje o czynnym proteście w postaci wielotysięcznej manifestacji.

"Nie ma i nie będzie naszej zgody na rażąco niskie wynagrodzenia. Według podjętej w ubiegłym tygodniu uchwały postawimy ultimatum: albo w terminie do 30 kwietnia zaczynamy rozmowy na temat powiązania naszego wynagrodzenia ze średnią krajową, albo rozpoczynamy akcje protestacyjne. Ich siła zależeć będzie od tego, czy w pierwszych rozmowach na temat budżetu na rok 2018 Rząd RP uwzględni 10 % podwyżkę dla oświaty. Taką podwyżkę bowiem zadeklarował Premier RP - o czym informował w mediach szef NSZZ „ Solidarność” Piotr Duda."

Przewodniczący podkreślił, że reforma oświaty jest wprowadzana kosztem nauczycieli. To właśnie nauczyciele na swych barkach dźwigają ciężar zmian wprowadzonych przez MEN. Znaczna ich część żyje już dwa lata w permanentnym stresie związanym z wielką niewiadomą dotyczącą dalszej pracy w związku z wygaszaniem gimnazjów. Wielu nauczycieli łączy etaty w kilku szkołach. Zatem tegoroczna podwyżka na poziomie 3, 6 % jest niesatysfakcjonująca.

Zdaniem przewodniczącego nauczyciele to grupa zawodowa, która w sposób oczywisty przyczynia się do wzrostu poziomu gospodarczego w naszej Ojczyźnie i ma pełne prawo z tego postępu gospodarczego korzystać.

Nowo wybrany przewodniczący Henryk Ślusarski wspomniał również o bardzo dobrej współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. Dobrze ocenił również współpracę z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego oraz Krajowa Sekcją Oświaty. Na koniec podziękował wszystkim Delegatom za pracę na rzecz NSZZ "Solidarność".

Relację przygotowali: Agata Adamek i Marek Poniewierka