A A A

12 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Hotelu "Dal" w Kielcach odbyło się Zebranie Delegatów Świętokrzyskiej Solidarności Oświaty. Podczas obrad podsumowano dotychczasową działalność Związku i wybrano władze na nową kadencję 2018-2022. Przewodniczącym Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ"Solidarność" w Kielcach został ponownie Henryk Ślusarski. Wybrano także 12-osobową Radę Regionalnej Sekcji Oświaty NSZZ "Solidarność" w skład której weszli: Adamek Agata, Bartosz Elżbieta, Dygoń Ewa, Kruk Urszula, Krawiec Krystyna, Litwiniuk Roman, Mączyński Bogusław, Poniewierka Marek, Rdzanek Paweł, Słoka Robert, Tłustochowcz Elżbieta i Wnuk Łukasz. 

Delegatami na Zjazd Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ"Solidarność" zostali: Adamek Agata, Poniewierka Marek, Proksa Ryszard, Rdzanek Paweł, Ślusarski Henryk i Włodarczyk Ewa.

Podczas swoich wystąpień szef Krajowej Sekcji Oświaty – Ryszard Proksa oraz jego zastępca - Henryk Ślusarski podkreślali, że jeżeli polityka oświatowa rządu nie ulegnie zmianie, na przewidzianym na 17-18 maja Krajowym Walnym Zjeździe Delegatów będą najprawdopodobniej zapadały decyzje o czynnym proteście w postaci wielotysięcznej manifestacji.

"Nie ma i nie będzie naszej zgody na rażąco niskie wynagrodzenia. Według podjętej w ubiegłym tygodniu uchwały postawimy ultimatum: albo w terminie do 30 kwietnia zaczynamy rozmowy na temat powiązania naszego wynagrodzenia ze średnią krajową, albo rozpoczynamy akcje protestacyjne. Ich siła zależeć będzie od tego, czy w pierwszych rozmowach na temat budżetu na rok 2018 Rząd RP uwzględni 10 % podwyżkę dla oświaty. Taką podwyżkę bowiem zadeklarował Premier RP - o czym informował w mediach szef NSZZ „ Solidarność” Piotr Duda."

Przewodniczący podkreślił, że reforma oświaty jest wprowadzana kosztem nauczycieli. To właśnie nauczyciele na swych barkach dźwigają ciężar zmian wprowadzonych przez MEN. Znaczna ich część żyje już dwa lata w permanentnym stresie związanym z wielką niewiadomą dotyczącą dalszej pracy w związku z wygaszaniem gimnazjów. Wielu nauczycieli łączy etaty w kilku szkołach. Zatem tegoroczna podwyżka na poziomie 3, 6 % jest niesatysfakcjonująca.

Zdaniem przewodniczącego nauczyciele to grupa zawodowa, która w sposób oczywisty przyczynia się do wzrostu poziomu gospodarczego w naszej Ojczyźnie i ma pełne prawo z tego postępu gospodarczego korzystać.

Nowo wybrany przewodniczący Henryk Ślusarski wspomniał również o bardzo dobrej współpracy ze Świętokrzyskim Kuratorem Oświaty. Dobrze ocenił również współpracę z Zarządem Regionu Świętokrzyskiego oraz Krajowa Sekcją Oświaty. Na koniec podziękował wszystkim Delegatom za pracę na rzecz NSZZ "Solidarność".

Relację przygotowali: Agata Adamek i Marek Poniewierka

10% zniżki (niezależnie od innych promocji)

Strona wykorzystuje pliki cookies: niewielkie pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika m.in. do analizy statystycznej ruchu, dopasowania wyglądu i treści strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jeśli nie wyłączysz w ustawieniach przeglądarki obsługi plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies zmień ustawienia swojej przeglądarki. Treść zamieszczonych aktów prawnych nie stanowi źródła prawa, lecz jest tylko ich zapisem elektronicznym. Z uwagi na niedoskonałość zabezpieczeń chroniących dane zapisane w formie elektronicznej, a także możliwość błędnego wprowadzenia danych, administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych tu aktów prawnych.