Drukuj

Szanowni Państwo, Koleżanki, Koledzy, Przyjaciele,

pragnę poinformować Was, że podjąłem decyzję o zakończeniu swojej aktywnej działalności w strukturach NSZZ „Solidarność”.

W związku z powyższym serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w czasie mojej działalności związkowej wspomagali mnie w pracy na rzecz środowiska oświatowego.         

Pracowaliście ze mną w pracy codziennej Związku jak i w zespołach do spraw:  kształcenia zawodowego, układu zbiorowego pracy administracji i obsługi, układu zbiorowego pracy dla nauczycieli – tak na poziomie krajowym, jak i Regionu Gdańskiego – i zawsze byliście gotowi do pomocy.

Jest mi niezmiernie miło, że mogłem przez blisko 25 lat pracować z ludźmi tak oddanymi i poświęcającymi się dla naszego środowiska.

         Myślę, że Pan Bóg da i z niektórymi z Was będzie mi dane się spotkać, bo przecież z członkostwa w NSZZ „Solidarność” nigdy nie zrezygnuję.

         Jeszcze raz dziękuję za współpracę i serdecznie Wszystkich pozdrawiam.

Ze związkowym pozdrowieniem

Wasz znajomy, kolega i przyjaciel

Krzysztof Jędrzejczyk

Rumia, 28 luty 2018 r.