Drukuj

Warszawa, 4 marca 2022 r.

Szanowna Pani Bogna Janke Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Szanowna Pani Minister,

Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przykrością zapoznała się z treścią listu skierowaną do nas w sprawie prowadzonych negocjacji pod patronatem Prezydenta RP. 

Skierowane przez nas pismo do Prezydenta RP zawierało wyraźną prośbę o wyznaczenie konkretnego terminu przełożonego spotkania, ustosunkowanie się przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do naszego projektu nowego systemu wynagradzania nauczycieli i kontynuację dialogu pomiędzy Związkiem a stroną rządową.  

Wywód w przedmiocie, kto jest patronem, kto obserwatorem, a kto stroną w negocjacjach jest zbędny. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wszelkie nasze działania podejmujemy w dobrej wierze, obdarzając Kancelarię Prezydenta zaufaniem.  Wyrażamy nadzieję, że autorytet Pana Prezydenta Andrzej Dudy, jako patrona dialogu społecznego, nie ograniczy się jedynie do delegacji jego przedstawiciela w roli obserwatora, lecz pozwoli stronom powrócić do stołu rozmów.

Z wyrazami szacunku

Ryszard Proksa

Przewodniczący

KSOiW NSZZ „Solidarność”