Informacje

 

Negocjacje

Szkolenie negocjacyjne dla liderów dialogu autonomicznego.

Celem tego dwumodułowego szkolenia jest nabycie i pogłębienie umiejętności negocjacyjnych liderów dialogu autonomicznego.

Metodyka szkolenia będzie tak dobrana by zapewnić aktywne i zaangażowane uczestnictwo.

Warunkiem otrzymania certyfikatu będzie obecność na co najmniej 85% przewidzianych zajęć.

Zakres tematyczny pierwszego modułu:

  • proces negocjacyjny,
  • budowanie zespołu negocjacyjnego i zasady jego pracy,
  • strategie negocjacyjne,
  • techniki negocjacji,
  • budowanie argumentacji,
  • praca z ekspertem,
  • rola facylitatora,
  • sposoby radzenia z trudnym negocjatorem,
  • wspólne oświadczenia partnerów dialogu autonomicznego.

Zakres tematyczny drugiego modułu:

Drugi moduł ma charakter zajęć warsztatowych. Uczestnicy, poprzez aktywny udział w psychodramach - specjalnie opracowanych grach symulacyjnych - będą mieli możliwość praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w czasie modułu pierwszego.

Pierwsza gra stanowić będzie tzw. „wprawkę”, druga gra to część właściwa, w której grupa podzielona zgodnie z przygotowanym scenariuszem odgrywać będzie przypisane role partnerów dialogu autonomicznego. Ta część będzie nagrywana, dzięki czemu możliwym będzie dokonanie analizy zachowań i ich wpływu na przebieg negocjacji. Dodatkowo wyznaczeni obserwatorzy w podsumowaniu przedstawią stopień osiągnięcia zakładanych celów oraz sposób przygotowania się zespołu do negocjacji.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego