Informacje

 

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II - Mediacje i Negocjacje dla Członków NSZZ „Solidarność”, w którym wzięło udział dziewiętnastu związkowców z Regionu Małopolska.

Prowadzili je doświadczeni trenerzy, Celina Kobelak i Piotr Majchrzak, oboje na co dzień pracujący w Zarządzie Regionu Dolny Śląsk. Celem tego szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu negocjacji, zdobyte w ubiegłym roku w związku z realizacją pierwszego cyklu szkolenia dla konsultantów społecznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w trakcie prowadzonych zajęć warsztatowych.

W czasie czterodniowego kursu uczestnicy mogli się dowiedzieć między innymi, na czym polega komunikowanie się, zarówno werbalne jak i niewerbalne, poznać jakie są rodzaje i style negocjacji, nauczyć się w jaki sposób precyzować interesy grupy, formułować cele i przedstawiać oferty w ramach procesu negocjacyjnego. Poznali także techniki i strategie negocjacyjne. Najcenniejsze jednak okazały się zajęcia praktyczne, którym poświęcono najwięcej czasu, a ich zwieńczeniem była symulacja negocjacji prowadzonych między wybranymi spośród uczestników szkolenia przedstawicielami czterech związków zawodowych, a przedstawicielami zarządu spółki. Tu też pojawiło się najwięcej emocji i najsilniej widać było zaangażowanie uczestniczących, którzy w ramach tego treningu mieli okazję wypróbować swoje umiejętności i wykorzystać swoją dotychczas zdobytą wiedzę. Wszystko to było filmowane, aby po zakończonych negocjacjach można było wspólnie usiąść i przeanalizować ich przebieg, zastanowić się nad trafnością wyboru strategii i użytych metod.

Po zakończonym szkoleniu podkreślano, iż większość z jego uczestników brało wcześniej udział w negocjacjach z pracodawcami i posiadało pewną wiedzę na ten temat, jednak to szkolenie pozwoliło im ją usystematyzować i poszerzyć. Natomiast uczestnictwo w symulacji negocjacji i późniejsza możliwość analizy nagranego materiału filmowego, dawała wyjątkową okazję do prześledzenia ich przebiegu niejako z dystansu, co pozwoliło na wychwycenie błędów i realną ocenę umiejętności negocjacyjnych przez każdego szkolnego.

Aktualności

W Ciechanowie negocjują

Od 13 do 16 stycznia 2014 r. w Ciechanowie

(06.02.2014) więcej

Styczniowe szkolenie negocjacyjne

Tym razem w Zakopanem - 21 działaczy związkowych z Regionu Mazowsze ...

(22.01.2014) więcej

Grudniowe szkolenia z negocjacji

Kolejne szkolenia negocjacyjne w ramach Projektu - Konstruktywny Dialog II

(17.12.2013) więcej

Negocjacje dla liderów dialogu autonomicznego

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje ...

(02.12.2013) więcej

Szkolenia z negocjacji i mediacji

W dalszym ciągu realizowane są szkolenia z negocjacji w ramach Projektu ...

(18.11.2013) więcej

Do absolwentów szkoleń mediacyjnych

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż ...

(02.08.2013) więcej

Szkolenie negocjacyjne w Zakopanem

W dniach 1- 4 lipca br. w Zakopanem odbyło się kolejne szkolenie negocjacyjne ...

(01.08.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - czerwiec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(24.07.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - maj 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(03.06.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - kwiecień 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(07.05.2013) więcej

Szkolenia negocjacyjne

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(08.04.2013) więcej

Negocjacje i mediacje - marzec 2013 r.

Dział Programów Europejskich KK NSZZ „Solidarność” uprzejmie informuje, iż

(28.03.2013) więcej

Zapytanie ofertowe

Na wykonanie usługi hotelowej wraz z wyżywieniem

(22.03.2013) więcej

 

Starsze informacje więcej

 

Copyright © NSZZ "Solidarność" Kontakt
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego