XXXV rocznica powstania „Solidarności”

XXXV rocznica powstania „Solidarności”