WRDS

WRDS

Obrady WRDS w Katowicach

4 kwietnia 2022 r. W porządku obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbywającej się w dniu dzisiejszym w Katowicach, w której uczestniczy Przewodniczący ZR Marek Bogusz, omawiane są następujące sprawy: 1. Bezpieczeństwo energetyczne oraz modyfikacja planów transformacji energetycznej, w świetle aktualnej
Read more
  • 1
  • 2