warunki pracy

warunki pracy

Należy zwalczać pracę niskiej jakości – „Solidarność” o „Zielonej księdze w spr. starzenia się”

Ubóstwo, wykluczenie społeczne, złe warunki pracy, niskie dochody to determinanty społeczno-ekonomiczne odpowiedzialne w znaczącym stopniu za sytuację zdrowotną dużej części populacji – w tym na proces starzenia się – ocenia Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W swojej opinii na temat rządowego
Read more