działalność

działalność

Senat chce aby w razie zawieszenia działalności pracownicy traktowani byli jak na umowach cywilnoprawnych

Prezydium KK zdecydowanie sprzeciwia się tym zapisom senackiego projektu nowelizacji specustawy COVID-owej, która zakłada, że w razie zawieszenia działalności gospodarczej pracownicy etatowi przechodziliby na postój w ramach umowy cywilno-prawnej. Dodatkowo wraz ze zmianą formy ich zatrudnienia przez okres 6-ciu
Read more