Człowiek rodzi się i żyje wolnym

Człowiek rodzi się i żyje wolnym