Solidarność Podbeskidzie Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem

Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem

Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem

Udostępnij na:

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką: nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło…” (Iz 9, 1). Tym światłem jest Jezus Chrystus, który zachęca nas abyśmy szli za Nim. On przyszedł, aby wyzwolić ludzi z ciemności. Potrzeba kontemplacji tej tajemnicy; potrzeba ciągłego zbliżania się do Tego, który jest światłością świata.

Niech świętowanie tajemnicy Narodzenia Pańskiego niesie wiele okazji, aby zatrzymać się przed Dzieciątkiem, kontemplować Jego Oblicze, przyjąć i żyć Jego Ewangelią.

Święty Paweł, który pod Damaszkiem został dotknięty światłością Chrystusa, w liście do swojego ucznia Tytusa daje radę – myślę, że bardzo aktualną na nasze czasy: „Ukazała się łaska Boga…i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie…” (Tt 2, 11).

Życzę całemu Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”, członkom tego związku, ich rodzinom i wszystkim tym, którym są bliskie ideały Solidarności, aby w życiu codziennym doświadczali bliskości Chrystusa. Niech On daje pokój serca, wlewa miłość, otwiera oczy i sumienia na to co dobre, szlachetne i piękne. Dziś także potrzebna jest mocna nadzieja, że zwycięsko przejdziemy przez mroki i ciemności współczesnego świata oraz zagrożeń, które dla życia osobistego, społecznego i gospodarki niesie pandemia koronawirusa. Wszystkim życzę potrzebnego zdrowia.

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą.

W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą…”

ks. prałat Józef Oleszko, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy

Udostępnij na:

Author: Rzecznik