Solidarność Podbeskidzie Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia

Zapraszamy na szkolenia

Udostępnij na:

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” na posiedzeniu w dniu 27 sierpnia 2018 roku zaakceptował plan związkowych szkoleń w II półroczu 2018 roku.

sowaOsoby zainteresowane udziałem w poszczególnych szkoleniach proszone są o kontakt z wiceprzewodniczącym ZR Stanisławem Sołtysikiem (tel. 603 321 939) odpowiedzialnym m.in. właśnie za dział szkoleń związkowych. Można mu także zgłaszać zapotrzebowanie na organizację konkretnych szkoleń.

Harmonogram szkoleń związkowych na II półrocze 2018 r.

Lp. Termin Temat (przeznaczenie) Miejsce Ilość uczestników

1

20 września Szkolenie ogólnozwiązkoweTrener: Andrzej Madyda, w-ce przew. ZR, Michał Marek stacjonarne 40 osób
2 25 września Polityka bezpieczeństwa – RODO a związki zawodoweTrener – prawnik ZR stacjonarne 40 osóbI grupa
3 16 października Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych przez KZ             ( preferowanie nowe organizacje , nowi członkowie KZ )Trener: księgowa stacjonarne 40 osób
4 23 października Polityka bezpieczeństwa – RODO a związki zawodoweTrener – prawnik ZR stacjonarne 40 osóbII grupa
5 13-14listopada( 2 dni ) „Profesjonalizm organizacji zakładowej”Trener: Janusz Zabiega – Komisja Krajowa wyjazdowe 20 osób
6 listopad Szkolenie SIPTrener: Piotr Górny wyjazdowe 30 osób
7 27 listopada Szkolenie ogólnozwiązkoweTrener: Andrzej Madyda, w-ce przew. ZR, Michał Marek stacjonarne 40 osób
8 11-12 grudnia( 2 dni ) „Kompetencje społeczne liderów związkowych”Trener: Janusz Zabiega – Komisja Krajowa wyjazdowe

20 osób

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik