Solidarność Podbeskidzie Wiec pracowników FCA Poland

Wiec pracowników FCA Poland

Wiec pracowników FCA Poland

Udostępnij na:

W czwartek 21 lutego 2019 o godz. 14.05 na parkingu przed bramą główną tyskiego zakładu FCA Poland odbędzie się wiec protestacyjny pracowników, będący wezwaniem do niezwłocznego rozpoczęcia rzeczowych, merytorycznych negocjacji płacowych oraz wprowadzenia zbiorowej podwyżki płac.

Protest pracowników tyskiego Fiata jest reakcją na trwające od lat ignorowanie i łamanie przez dyrekcję FCA Poland oraz jej spółek zależnych podstawowych zasad dialogu społecznego – nie podejmowanie rozmów płacowych, podważanie i blokowanie sporów zbiorowych, nie przekazywanie danych ekonomicznych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności związkowej, nie wywiązywanie się z postanowień zakładowego układu zbiorowego pracy.

W efekcie w FCA Poland w ciągu ostatnich ośmiu lat tylko raz (w 2015 r. i do tego dalece niewystarczającej w wysokości jedynie 110 zł miesięcznie płacy zasadniczej ) miała miejsce zbiorowa podwyżka stawek zasadniczych! Tymczasem w tym samym czasie ustawowo płaca minimalna wzrosła o 864 zł, czyli osiem razy więcej!

– Od lat domagamy się podniesienia wynagrodzeń pracowników FCA Poland oraz innych polskich spółek grupy FCA do poziomu odpowiadającego ich wysiłkowi i zaangażowaniu – podkreśla Wanda Stróżyk, przewodnicząca NSZZ „Solidarność” FCA Poland. – Jednak zgłaszane przez systematycznie przez związki zawodowe żądania zbiorowej podwyżki płac, są przez dyrekcję zbywane milczeniem .

Wszystkie organizacje związkowe działające w FCA Poland złożyły wspólne żądanie wzrostu godzinowej stawki o 5 zł brutto dla każdego pracownika ze skutkiem od 1 stycznia 2019 r. Dlatego też w proteście 21 lutego 2019, wezmą udział wszystkie działające w tyskim FCA Poland organizacje związkowe, protest będzie jednocześnie wezwaniem do poszanowania praw pracowniczych i związkowych oraz zasad dialogu społecznego.

Poparcie dla protestujących i przybycie na czwartkowy wiec zapowiedzieli jednocześnie przewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ Solidarność oraz  za-ca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik