Solidarność Podbeskidzie Stanowisko ZR w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Stanowisko ZR w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Stanowisko ZR w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Udostępnij na:

STANOWISKO
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

z 20 grudnia 2016 roku
w sprawie aktualnej sytuacji w kraju

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje ostatnie wydarzenia w Polsce. Gwałtowne antyrządowe wystąpienia, które mają miejsce zarówno w gmachu Sejmu RP jak i na ulicach naszych miast, oceniamy jednoznacznie jako desperacką próbę destabilizacji sytuacji w kraju z zamiarem obalenia rządu. Rzeczą skandaliczną jest wykorzystywanie do tego celu dat, związanych z najbardziej dramatycznymi wydarzeniami w najnowszej historii Polski – rocznicę wprowadzenia stanu wojennego i rocznicę krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku.

Dziś jesteśmy świadkami ostrego sporu politycznego, w którym zamiast odpowiedzialności za Polskę i Polaków, widać wyłącznie wąski partykularny interes tych, którzy nie potrafią pogodzić się z werdyktem wyborców. Parlamentarna mniejszość i lewica pozaparlamentarna – z mocy wyborców pozbawione przywilejów i władzy – oraz dawny aparat represji, próbują wykorzystać każdą sposobność, by wyprowadzać ludzi na ulice, by antagonizować społeczeństwo i destabilizować sytuację w kraju. To wyjątkowo niebezpieczna i nieodpowiedzialna gra, która może doprowadzić do nieobliczalnych skutków.

„Solidarność” zaangażowała się w ostatnie wybory prezydenckie i parlamentarne, popierając kandydatów i ugrupowanie, które deklarowało spełnienie najważniejszych postulatów związkowych. Po latach ignorowania  pracowniczych  postulatów doczekaliśmy czasów, gdy nasz głos jest słyszalny, dialog staje się rzeczywisty, a nasze podnoszone od lat żądania zaczynają być realizowane. Jesteśmy świadkami realizowania tych postulatów przez ludzi, którym wyborcy powierzyli losy naszej Ojczyzny. Ustanowienie stawki godzinowej na poziomie 13 zł brutto, uchwalenie płacy minimalnej na poziomie 2000 zł brutto, wprowadzenie programu „Rodzina 500+”, przywrócenie  wieku emerytalnego na poziomie 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet, częściowe odmrożenie bazy odpisu na fundusz świadczeń socjalnych – to wszystko trzeba uznać jako konkretne działania na rzecz poprawy sytuacji ludzi pracy, sytuacji wszystkich obywateli naszego kraju.

„Solidarność” konsekwentnie troszczy się o prawa ludzi pracy, które są fundamentem działań obecnego rządu.  Sprzeciwiamy się, aby ktokolwiek w sposób antydemokratyczny próbował zmienić obecny układ sił w Polsce.
W demokratycznym państwie jedyną drogą do politycznych zmian są wybory. Rok temu Polacy skorzystali z tej drogi
i odsunęli od władzy skompromitowane ugrupowania polityczne.

Wzywamy wszystkie strony obecnego sporu politycznego do podjęcia dialogu, do rezygnacji z osobistych ambicji
i kierowania się najwyższym dobrem – dobrem naszej wspólnej Ojczyzny i jej obywateli.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”
Marek Bogusz

Stanowisko do druku »

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat