Solidarność Podbeskidzie Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. utrzymania Regionu Podbeskidzie w strukturach NSZZ „Solidarność”

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. utrzymania Regionu Podbeskidzie w strukturach NSZZ „Solidarność”

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. utrzymania Regionu Podbeskidzie w strukturach NSZZ „Solidarność”

Udostępnij na:
STANOWISKO NR 2/2021
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z dnia 29.03.2021r.
w sprawie utrzymania Regionu Podbeskidzie w strukturach NSZZ „Solidarność”

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” opowiada się za bezwzględną koniecznością utrzymania Regionu Podbeskidzie w dotychczasowym kształcie w strukturze NSZZ „Solidarność”.

Jesteśmy przekonani, że w działalności każdej organizacji związkowej najważniejszy jest szybki i bezpośredni kontakt z członkami związku oraz sprawność organizacyjna i samowystarczalność ekonomiczna Regionu.

W ciągu całej historii podbeskidzka „Solidarność” była i nadal jest wyróżniającym się Regionem, aktywnym, mobilnym, skutecznym i samowystarczalnym – zarówno merytorycznie jak i finansowo. Jesteśmy przekonani, że Podbeskidzie i inne, podobne nam Regiony, są nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne, by „Solidarność” była związkiem zawodowym, skutecznie realizującym statutowe zadania.

Jesteśmy przekonani, że nie zaszły żadne okoliczności czy racjonalne przesłanki ku temu, by odgórnie narzucać zmiany grożące destabilizacją Związku i osłabieniem jego skuteczności. Takie próby „reorganizacji” są działaniami nieodpowiednimi i niebezpiecznymi dla działalności czy wręcz dalszego istnienia NSZZ „Solidarność”.

Region Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” spełnia wszelkie standardy, określone przez krajowe władze naszego związku (Uchwała KK nr 58/2001 z późn. zmianami). Zostało to potwierdzone podczas kompleksowej kontroli, przeprowadzonej przez Krajową Komisję Rewizyjną NSZZ „Solidarność”.

Uważamy, że podobne kontrole Krajowej Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” powinny być okresowo przeprowadzane w każdym Regionie i każdym branżowym Sekretariacie NSZZ „Solidarność”. Dopiero po wykazaniu, że dana struktura w permanentny sposób nie jest w stanie wypełniać standardów związkowych, możliwa jest dyskusja o jej likwidacji lub połączeniu.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie do przesłania powyższej uchwały Komisji Statutowej oraz zobowiązuje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” do przygotowania i przedłożenia powyższej kwestii na najbliższym zjeździe krajowym.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Wersja PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat