Solidarność Podbeskidzie Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. sytuacji w Grupie Energetycznej TAURON

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. sytuacji w Grupie Energetycznej TAURON

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. sytuacji w Grupie Energetycznej TAURON

Udostępnij na:
STANOWISKO NR 3/2021
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie sytuacji w Grupie Energetycznej TAURON

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” z wielkim niepokojem obserwuje wzrost napięcia społecznego wśród 26-tysięcznej załogi Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. powodowany przygotowywanym przez Rząd RP procesem transformacji energetyki, w tym planami likwidacji Grupy TAURON.

Próba łączenia Grupy TAURON z Polską Grupą Energetyczną, mająca być panaceum na faktyczne zagrożenia funkcjonowania sektora energetycznego w Polsce, nie daje żadnych racjonalnych i optymistycznych przesłanek co do skuteczności tych zamierzeń. Łączenie tych dwóch podmiotów o różnej kondycji finansowej, na niejasnych zasadach, jest wielce ryzykowne z powodów ekonomiczno-społecznych i przyniesie negatywne skutki nie tylko dla pracowników, ale także dla odbiorców energii elektrycznej i całego otoczenia społecznego. Solidaryzując się z obawami Strony Społecznej Grupy TAURON, uważamy, że przygotowywany proces transformacji doprowadzi do utraty miejsc pracy, jak również wpłynie na zwiększenie cen energii elektrycznej.

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w pełni popiera działania przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność” oraz Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w TAURON Polska Energia S.A. i domaga się uznania postulatów zawartych w Raporcie, przekazanym przez Komitet do Ministerstwa Aktywów Państwowych.
Uważamy za bezwzględnie konieczny udział w dalszych etapach negocjacji ze Stroną Rządową przedstawicieli Związku Zawodowego „Solidarność”, celem wspólnego uzgodnienia rozwiązań korzystnych dla pracowników jak i odbiorców energii elektrycznej.

Zarząd Regionu przestrzega, że dalsze ignorowanie przedstawicieli pracowników oraz ich postulatów stanie się powodem eskalacji napięć i działań związków zawodowych w celu wyegzekwowania postulatów zawartych w opracowanym Raporcie.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Wersja PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat