Solidarność Podbeskidzie Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o.

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o.

Stanowisko ZR Podbeskidzie ws. Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o.

Udostępnij na:
STANOWISKO NR 4/2021
ZARZĄDU REGIONU PODBESKIDZIE NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
z 29 marca 2021 roku
w sprawie konieczności objęcia Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. zapisami umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” domaga się, aby Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zostało objęte umową społeczną dotyczącą transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Struktura własnościowa podmiotów nie powinna być tutaj żadną przeszkodą, nie powinno mieć znaczenia, czy jest to spółka kontrolowana bezpośrednio, pośrednio czy niekontrolowana przez Skarb Państwa. Nie wolno dyskryminować pracownika tylko dlatego, że pracuje w prywatnej kopalni – bez względu na strukturę własnościową pracują tam polscy obywatele i powinni oni mieć takie same prawa, gwarantowane m. in. przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli tworzy się program dla całego sektora, to nie powinien on tworzyć grup uprzywilejowanych czy też wykluczonych. Pracownicy pracujący w kopalni kontrolowanej przez prywatnego właściciela także powinni mieć możliwości skorzystania z pakietu osłonowego w przypadku, gdy właściciel podejmie decyzję o likwidacji kopalni. Umowa Społeczna nie powinna różnicować pracowników, a dawać im jednakowe zabezpieczenie socjalne na wypadek utraty miejsca pracy.

Polski rząd pod presją Unii Europejskiej podjął decyzję o likwidacji rynku węgla energetycznego w Polsce do roku 2049. Nie obejmując pakietem socjalnym górników z prywatnych kopalń węgla energetycznego – rząd zmusza właścicieli do zamknięcia swoich firm i wyrzucenia pracowników na bruk bez żadnego zabezpieczenia socjalnego. Nie może być na to naszego przyzwolenia.

Apelujemy do rządu RP o objęcie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” Sp. z o.o. zapisami Umowy Społecznej Dotyczącej Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego oraz Wybranych Procesów Transformacji Województwa Śląskiego.

Zarząd Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Wersja PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat