Solidarność Podbeskidzie Stanowisko ZR Podbeskidzie NSZZ „S” ws. składek związkowych

Stanowisko ZR Podbeskidzie NSZZ „S” ws. składek związkowych

Stanowisko ZR Podbeskidzie NSZZ „S” ws. składek związkowych

Udostępnij na:

Stanowisko
Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”
z dnia 22.02.2021 r.

 dotyczące: składek związkowych wynikających z uchwały finansowej Nr 5 XIX KZD
w sprawie działalności finansowej związku.

 

Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” zwraca się do Komisji Krajowej o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu wyegzekwowanie od Rządu RP – zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych składek członkowskich, wnoszonych do związków zawodowych.

Zaznaczamy, iż składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców są zaliczane przez ustawę o podatku dochodowych od osób fizycznych do kosztów uzyskania przychodów. Oznacza to w efekcie zmniejszenie wpływu odprowadzanego podatku przez te podmioty. Powoduje to nieuzasadnione i niesłuszne rozróżnienia składek pracowniczych i składek przedsiębiorców/pracodawców, ze znaczącą niekorzyścią dla członków związku zawodowego.

Oczywiste wydaje się więc wprowadzenie zasady umożliwiającej członkom związku (podatnikowi) dokonanie w rocznym rozliczeniu podatkowym odliczenia składki na rzecz związku zawodowego lub wprowadzenia innego mechanizmu pozwalającego osiągnąć podobny efekt.

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” podjęła 11.12.2018 r. stanowisko w przedmiotowej sprawie i pomimo, że upłynęły trzy lata od złożenia postulatu – nie został on zrealizowany.

Obecnie obserwowane jest narastające zjawisko rezygnacji z przynależności do NSZZ „Solidarność”, wynikające z wysokości wpłacanej przez członków związku obowiązkowej składki. Spełnienie powyższego postulatu będzie jednym z elementów wzmacniania statusu członka związku oraz uporządkowania przynależności do związków zawodowych w kwestii zasad finansowych, co jest bezsprzecznie sprawiedliwe i stanowi element równego traktowania grup społecznych.

Wersja PDF

Udostępnij na:

Author: Sekretariat