Solidarność Podbeskidzie Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie ws. „Tarczy 3”

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie ws. „Tarczy 3”

Stanowisko Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie ws. „Tarczy 3”

Udostępnij na:

 

STANOWISKO

Prezydium Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

z 27 kwietnia 2020 roku

w sprawie antypracowniczych i antyzwiązkowych zapisów

w projekcie tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0

Z wielkim niepokojem śledzimy nieoficjalne informacje na temat przepisów, które mają się znaleźć w przygotowywanej ustawie tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0”. Jeśli potwierdzą się informacje o umieszczeniu w tym dokumencie antypracowniczych i antyzwiązkowych zapisów, to odbierzemy to jako jawną prowokację, która doprowadzi do nikomu niepotrzebnych niepokojów społecznych. Nigdy nie będzie na to naszego przyzwolenia.

Przestrzegamy rząd przed próbami wprowadzenia – pod pozorem walki z kryzysem – jakichkolwiek antypracowniczych przepisów, jak też przed próbą marginalizowania roli związków zawodowych w czasie zmagań z pandemią i wywołanym przez nią kryzysem gospodarczym. Rząd musi łagodzić wszelkie pojawiające się niepokoje społeczne, a nie wzmagać je nieprzemyślanymi posunięciami. Nikomu nie jest to potrzebne!

Apelujemy do Premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe zaniechanie prób wprowadzenia antypracowniczych i antyspołecznych rozwiązań. Bez pokoju społecznego i wsparcia działań rządowych przez związki zawodowe nie będzie szans na skuteczną walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego. Może to też doprowadzić do daleko idących zawirowań politycznych.

Jednocześnie apelujemy do Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” by – wypełniając podstawowe zadania statutowe naszego związku – sięgnęła po wszelkie dostępne środki, aby bronić praw pracowniczych i związkowych. Skutki tych działań obciążą tych, którzy wprowadzą te haniebne i kompromitujące zapisy.

Prezydium
Zarządu Regionu Podbeskidzie
NSZZ „Solidarność”

Bielsko-Biała, 27 kwietnia 2020 roku


STANOWISKO do druku »

 

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat