Solidarność Podbeskidzie Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej: Epidemia nie zwalnia Rządu z przestrzegania prawa

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej: Epidemia nie zwalnia Rządu z przestrzegania prawa

Stanowisko Prezydium Komisji Krajowej: Epidemia nie zwalnia Rządu z przestrzegania prawa

Udostępnij na:
NSZZ „Solidarność” stanowczo protestuje przeciwko brakowi konsultacji społecznych projektu ustawy drugiego etapu „Tarczy antykryzysowej”. To złamanie podstawowych zasad dialogu społecznego, konstytucji oraz prawa międzynarodowego – czytamy w stanowisku Prezydium Komisji Krajowej.

Fot. M. Lewandowski
 
Prezydium KK odnosząc się do procedowania drugiej odsłony tzw. „Tarczy antykryzysowej” uznało w dzisiejszym stanowisku, że brak konsultacji pozbawia związki zawodowe części swoich uprawnień, co podważa – jak napisano – i tak już mocno osłabione zaufanie NSZZ „Solidarność” do dobrych intencji strony rządowej.

– Jest to tym bardziej oburzające, że projekt wprowadza rozwiązania jednoznacznie uderzające w sytuację pracowników obniżając w sposób istotny poziom bezpieczeństwa socjalnego milionów Polaków. Wymienić wystarczy możliwość dokonywania redukcji zatrudnienia oraz obniżanie wynagrodzeń w administracji publicznej, pozbawiając jednocześnie związki zawodowe prawa do ochrony tych pracowników – czytamy w stanowisku.

Chodzi głównie, że ograniczając świadczenia dla pracowników rozszerza się świadczenia na rzecz osób, które pozostawały poza wymogiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy.

– Po raz kolejny najbardziej poszkodowani są pracownicy, ci którzy płacą sumiennie wszelkie daniny publiczne, i bez których nie byłoby możliwości zapewnienia jakiegokolwiek wsparcia dla pozostałych grup zatrudnionych. Już w opinii do pierwszej „tarczy” NSZZ „Solidarność” podkreślał, że takie rozwiązania są jawnie niesprawiedliwe i nie będą akceptowane przez Związek – głosi stanowisko.

Prezydium przypominając, że „Solidarność” szybko reaguje i nie przedłuża czasu konsultacji, żąda od Premiera natychmiastowych konsultacji projektu.

– Panie Premierze żądamy natychmiastowej konsultacji projektu w zakresie prawa pracy i uprawnień pracowniczych oraz uwzględnienia naszych postulatów – napisano na zakończenie stanowiska.

Stanowisko zostało wysłane do Premiera, Minister Rozwoju oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenie odbyło się za pośrednictwem wideo konferencji.

Całe stanowisko można przeczytać tutaj>>>

ml

Źródło: tysol.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat