Solidarność Podbeskidzie Sprzeciw wobec zwolnień grupowych w PZU SA

Sprzeciw wobec zwolnień grupowych w PZU SA

Sprzeciw wobec zwolnień grupowych w PZU SA

Udostępnij na:

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PZU SA w związku z ogłoszeniem w dniu 9 marca programu zwolnień grupowych przez Zarząd PZU wyraża swój sprzeciw. Praktyka ta jest sprzeczna z ideami i celami jakimi kieruje się Solidarność.
Przede wszystkim są nimi ochrona praw pracowniczych, w tym prawa do pracy i godziwej płacy, a w efekcie tego godziwego życia. Mając powyższe na uwadze składamy na ręce Zarządu swój protest z jednoczesną propozycją natychmiastowych negocjacji mających na celu zminimalizowanie zwolnień i wypracowanie jak najlepszego pakietu odpraw.
Prze­wod­ni­cząca Komi­sji Zakła­do­wej
NSZZ „Soli­dar­ność” w PZU SA
Joanna Ratajczak

Udostępnij na:

Author: Rzecznik