Solidarność Podbeskidzie Solidarność na Jasnej Górze

Solidarność na Jasnej Górze

Solidarność na Jasnej Górze

Udostępnij na:

W niedzielę, 20 września, pod hasłem: “Z ochotą serc do Jasnogórskiej Matki Zawierzenia” odbyła się 33. Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę. Uczestniczyło w niej około 15 tys. pielgrzymów, w tym około dwustu związkowców z Podbeskidzia, m.in. zorganizowane grupy ze sztandarami “Solidarności” z Fiata, Bultenu, PSS Społem, skoczowskiego Teksidu i Zarządu Regionu.

Doroczne spotkanie na Jasnej Górze gromadzi przede wszystkim ludzi związanych z NSZZ “Solidarność”. Na placu jasnogórskim widać było setki związkowych sztandarów i transparentów z logo “Solidarności”. Pielgrzymka ta tradycyjnie jest modlitwą związkowców za Ojczyznę, świat pracy i “Solidarność” za wstawiennictwem bł. ks. Jerzego Popiełuszki, wielkiego patrona i inicjatora Pielgrzymek Ludzi Pracy na Jasną Górę. W trakcie uroczystości na jasnogórskim ołtarzu spoczywały relikwie serca bł. ks. Jerzego.

– Co roku jesteśmy tutaj, wypełniamy testament bł. księdza Jerzego, ale przede wszystkim przyjeżdżamy wszyscy na tę pielgrzymkę, aby podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za Jej wstawiennictwo, za wszystkich ludzi pracy, za zdrowie i prosimy o wstawiennictwo na cały następny rok powiedział przed rozpoczęciem uroczystości Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność”.

Przed Mszą św. odczytany został list Prezydenta Andrzeja Dudy: “Spoglądając w przyszłość, poszukując kompasu warto wsłuchać się w nauczanie Kościoła, w które tak znaczący wkład wniósł Papież Polak. W jednej z Encyklik zapisał: ‘Praca ma to do siebie, że przede wszystkim łączy ludzi, i na tym polega jej siła społeczna: siła budowania wspólnoty’. Jestem przekonany, że ta wspólnototwórcza funkcja pracy, o której mówi Jan Paweł II pozostaje jedną z kluczowych dla budowania ładu społecznego. Wspominam o tym w 35. rocznicę Porozumień Sierpniowych i narodzin ‘Solidarności’, miliony członków tego wielkiego ruchu społecznego zadziwiło świat. W państwie narzucającym swoim obywatelom ateizm, materializm i ideologię walki klas, pojawili się ludzie, którzy swoją główną ideą uczynili solidarność międzyludzką, więź rozwijaną w rodzinie, wśród przyjaciół, sąsiadów, między politykami i organizacjami pozarządowymi, między pracującymi i współobywatelami. Byli gotowi do poświęceń w imię wzajemnej pomocy, w imię poszanowania praw i godności człowieka i pracownika. Na kłamliwą propagandę, na przemoc i represję odpowiadali rzeczowymi postulatami, pokojowymi protestami, modlitwą i pieśnią, dlatego zwyciężyli”.

Punktem kulminacyjnym tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy, była uroczysta Msza św. odprawiona w niedzielę o godz. 11.00 na Szczycie Jasnogórskim. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Koncelebrował abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. Obecni byli m.in. członkowie najbliższej rodziny bł. ks. Jerzego. Obok ustawiono portret śp. matki ks. Jerzego – Marianny Popiełuszko.

“Niedawno minęła 35-rocznia powstania ‘Solidarności’, wielkiego ruchu społecznego, który otworzył w Polsce i w Europie nowy rozdział historii przypomniał w homilii abp Stanisław Budzik – Do tej historii weszło podpisanie Porozumień Sierpniowych najpierw w Szczecinie, a potem w Gdańsku. My, którzy tutaj dzisiaj jesteśmy z ziemi lubelskiej, nie możemy nie przypomnieć, że przed sierpniem był lipiec, a przed Gdańskiem i Szczecinem Lublin i Świdnik. Lipcowe strajki w roku 1980 ogarnęły ponad 150 zakładów pracy w regionie lubelskim i stały się początkiem wielkiego ruchu strajkowego ogarniającego coraz to nowe obszary Polski. Ruch Solidarności miał od samego początku korzenie głęboko chrześcijańskie, jego fenomen polegał na wykorzystaniu metod pokojowych w walce o robotnicze prawa i narodową niezawisłość. W takim duchu walczył z uciskiem komunizmu patron ‘Solidarności’ bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Jego hasło wzięte ze św. Pawła Apostoła brzmiało: nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Siłą strajkującego Lubelskiego Lipca i Gdańskiego Sierpnia była wiara, że Pan da siłę swojemu ludowi, że Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju”.

Na zakończenie słowa podziękowania wypowiedział abp Józef Kupny, krajowy duszpasterz Ludzi Pracy. “Cieszę się, że związek ‘Solidarność’, że związek zawodowy, niezależny, samorządny ‘Solidarność’ jest wierny swoim wartościom, wartościom chrześcijańskim, że nie odchodzi od tych wartości. Cieszę się bardzo i chcę za to podziękować, że w wielu sprawach jesteście głosem narodu, głosem Kościoła” mówił duszpasterz.

Oprac. za serwisem Biura Prasowego Jasnej Góry.
czytaj więcej »

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat