Solidarność Podbeskidzie Rozważania na wielkanocny czas: POKÓJ WAM!

Rozważania na wielkanocny czas: POKÓJ WAM!

Rozważania na wielkanocny czas: POKÓJ WAM!

Udostępnij na:

Zmartwychwstały Pan przychodząc do zamkniętych w Wieczerniku i zalęknionych swoich uczniów przynosi im dar bardzo potrzebny – pokój. Wiele razy w Ewangelii zapewniał, że tylko On może nam dać ten dar, którego nie potrafi dać świat.

Rzeczywiście odczuwamy w sercu wielki smutek i niepewność z powodu tego, co dzieje się blisko nas. Ręce, nogi i serce Jezusa były przebite, zranione, a On staje pośród swoich uczniów i mówi „Pokój wam!”. Jezus zwyciężył śmierć, grzech, szatana i wszelkie zło objawiając potęgę zmartwychwstania. To zostało zapisane w Ewangelii i poprzez wieki potwierdzone przez niezliczonych świadków, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym. Pragniemy na tym fundamencie budować nasze życie i z wiarą patrzeć w przyszłość.

Tegoroczne święta wielkanocne przeżywamy dotknięci cierpieniem niewinnych ludzi. Patrzymy na poranione ciała i dusze narodu ukraińskiego. Jesteśmy świadomi, że w wielu częściach świata panuje niesprawiedliwość i krzywda. Jako uczniowie Jezusa staramy się pełnić uczynki miłosierdzia wobec duszy i ciała. Uświadamiamy sobie jak cenny jest dar pokoju, którego świat dać nie może, który pochodzi od Chrystusa. Już przy Jego narodzinach aniołowie zwiastowali: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Pragę życzyć wszystkim szczerego otwarcia się na Jezusa, aby przyjąć dary, które On przynosi. Wszyscy mogą współdziałać w budowaniu bardziej pokojowego świata: począwszy od własnego serca, poprzez relacje w rodzinie, społeczeństwie i środowisku, aż po relacje między narodami i między państwami.

Życzenia kieruję do ludzi pracy i ich bliskich. Pozwólcie, że przywołam słowa Papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju: „Praca jest nieodzownym czynnikiem budowania i zachowania pokoju. Jest ona wyrażaniem siebie i swoich darów, ale także zaangażowania, trudu, współpracy z innymi, bo zawsze pracuje się z kimś lub dla kogoś. W tej wyraźnie społecznej perspektywie praca jest miejscem, w którym uczymy się wnosić swój wkład na rzecz świata bardziej przyjaznego i piękniejszego”.

Pragnę podziękować za każdy trud i ofiarę, która przyczynia się do budowania takiego świata. Życzę wam i waszym bliskim, abyście cieszyli się owocami swojej pracy i żyli w pokoju z Bogiem i ludźmi. Jezus zapewnia nas w jednym z błogosławieństw: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi” (Mt. 5, 9). Na tej drodze podążajmy za Zmartwychwstałym Chrystusem!

diecezjalny duszpasterz ludzi pracy ks. prałat Józef Oleszko

 

Udostępnij na:

Author: Rzecznik