Solidarność Podbeskidzie Protest w elektrowniach wodnych

Protest w elektrowniach wodnych

Protest w elektrowniach wodnych

Udostępnij na:

Na bramach i budynkach elektrowni wodnych w Porąbce, Tresnej i na Żarze zawisły transparenty i flagi „Solidarności”. To znak, że związkowcy rozpoczęli akcję protestacyjną, będącą efektem fiaska trwających od blisko dziesięciu miesięcy negocjacji. 

Organizacje związkowe, działające w Zespole Elektrowni Wodnych Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim (to oddział spółki PGE Energia Odnawialna), od 23 grudnia 2014 roku prowadziły spór zbiorowy w obronie miejsc pracy i warunków zatrudnienia pracowników oraz wstrzymania działań restrukturyzacyjnych, polegających głównie na zmniejszeniu liczby etatów. Związkowcy podkreślają, że w latach 2011-2015 w Oddziale ZEW Porąbka-Żar nastąpiło ograniczenie zatrudnienia aż o 31 procent, przy jednoczesnym zwiększeniu zakresów prac do wykonania przez pozostałych pracowników. Związki zawodowe wielokrotnie wyrażały wolę zakończenia sporu zbiorowego w drodze porozumienia, także w zakresie pozostałych żądań, wykazując gotowość do daleko idących ustępstw, m. in. poprzez wycofanie żądania wzrostu wynagrodzeń. Wszystko na nic z powodu ewidentnego braku woli zakończenia sporu zbiorowego na etapie rokowań ze strony pracodawcy i gwaranta, w tym głównie władz spółki PGE Energia Odnawialna. W tej sytuacji osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe – podkreśla Jacek Droździk, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Oddziale ZEW Porąbka-Żar.
We wtorek, 13 października 2015 roku, podpisano protokół rozbieżności, a na znak protestu związkowcy podjęli decyzję o oflagowaniu bram wjazdowych na teren Oddziału. Związkowe flagi i transparenty zawisły na obiektach Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka-Żar oraz Elektrowni Wodnych Tresna i Porąbka. W tym samym dniu przedstawiciele NSZZ „Solidarność” oraz Związku Zawodowego Pracowników Energetyki powołali Międzyzwiązkowy Zespół Protestacyjno-Strajkowy, który rozpoczął przygotowania do przeprowadzenia 28 października 2015 roku referendum strajkowego wśród załogi.

Udostępnij na:

Author: Sekretariat