Solidarność Podbeskidzie Prezydium KK przeciwne kolejnym COVID-owym obciążeniom FUS-u

Prezydium KK przeciwne kolejnym COVID-owym obciążeniom FUS-u

Prezydium KK przeciwne kolejnym COVID-owym obciążeniom FUS-u

Udostępnij na:
Pomysł obciążenia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) świadczeniami należnymi pracownikowi w trakcie czasowej niezdolności do pracy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego jest nieodpowiedzialne i stanowi kolejne przenoszenie obciążeń związanych z pandemią na FUS. Prezydium KK NSZZ „Solidarność” ocenia takie rozwiązanie jednoznacznie krytycznie, postulując dokładnie przeciwne działanie.

TS

Poselski projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… zakłada kolejne obciążenie FUS kosztami świadczeń dla pracowników czasowo niezdolnych do pracy. Finansowanie tych świadczeń miałoby się odbywać za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z takim rozwiązaniem nie zgadza się „Solidarność” wskazując w swojej opinii, że kierunek powinien być dokładnie odwrotny.

– Okres epidemii łączy się z licznymi dodatkowymi obciążeniami dla FUS. Postrzegamy jako nieodpowiedzialne przenoszenie kolejnych obciążeń na Fundusz Chorobowy FUS. Kierunek działania powinien być wręcz przeciwny, a zmierzający do tego, aby wszystkie osoby funkcjonujące na rynku pracy, a więc zarówno pracownicy jak i osoby samozatrudnione, podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu tak, aby w równomierny sposób przyczyniały się do zapewnienia wpływów do Funduszu Chorobowego. W ocenie NSZZ „Solidarność” reformy wymaga przede wszystkim konstrukcja dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – czytamy w opinii.

Prezydium KK zwraca też uwagę, że problem w różny sposób dotyczy pracodawców, gdyż skutki kryzysu wywołanego pandemią są zależne od sektora gospodarki. Słowem nie każdy takiej pomocy potrzebuje.

– Występują przypadki, gdy okres epidemii wręcz zwiększył skalę zamówień u danego pracodawcy. Stąd też proponowane rozwiązanie traktujące tak samo pracodawcę w branżach jednoznacznie dotkniętych skutkami epidemii (przykładowo branża turystyczna) i pozostałych pracodawców uważamy za podejście nieefektywne – oceniają członkowie Prezydium.

W podsumowaniu decyzji czytamy również, że projektodawcy nie wskazali żadnych wyliczeń związanych z potencjalnymi dodatkowymi kosztami po stronie FUS.

Całą opinię Prezydium KK NSZZ „Solidarność” można przeczytać tutaj>>>

ml/k

Źródło: www.tysol.pl

Udostępnij na:

Author: Sekretariat