Solidarność Podbeskidzie Pracownicy Tauron protestują

Pracownicy Tauron protestują

Pracownicy Tauron protestują

Udostępnij na:

Półtora tysiąca pracowników TAURON Dystrybucja SA i TAURON Dystrybucja Pomiary sp. z o.o. uczestniczyło w pikiecie, zorganizowanej w piątek 14 czerwca 2019 roku przed siedzibą TAURON Polska Energia w Katowicach. Pikieta została zorganizowana z powodu braku porozumień w zakresie  warunków zatrudnieniowych w 2019 roku. W proteście uczestniczyło blisko dwustu pracowników z Bielska-Białej .IMG_20190614_110237W trakcie pikiety protestujący przekazali zarządowi spółki Tauron Polska Energia petycję, w której zawarli swe najważniejsze żądania i oczekiwania. Oto treść tego dokumentu:

Szanowni Zarządzający Spółkami Grupy TAURON

Mająca miejsce w dniu dzisiejszym pikieta Pracowników spółek z Grupy TAURON jest wyrazem stanowczego sprzeciwu pracowników tych firm wobec:

  1. Działań restrukturyzacyjnych realizowanych przez Zarząd TAURON Polska Energia SA oraz Zarządy Spółek zależnych, które powodują likwidację miejsc pracy.
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego z powodu zmniejszenia zatrudnienia i nadmiernego eksploatowania Pracowników.
  3. Braku akceptacji postulatów Strony Społecznej dotyczących wzrostu wynagrodzeń zasadniczych.

Wobec takich działań, załogi tych spółek mówią stanowcze NIE!

IMG_20190614_122626Nie zgadzamy się na pogarszanie sytuacji załóg zarówno w zakresie warunków pracy jak i płacy. Sprzeciwiamy się polityce ekonomiczno-gospodarczej prowadzonej przez Zarząd TAURON Polska Energia SA, której założenia kolejny już rok prowadzą do ograniczania zatrudnienia, co skutkuje pogorszeniem koniunktury pracy w szczególności osób zatrudnionych bezpośrednio przy urządzeniach elektroenergetycznych i wpływa negatywnie, na jakość i standardy świadczonych usług na rzecz klientów i odbiorców energii elektrycznej. W ostatnich latach w wyniku przeprowadzonych programów zmniejszono znacznie zatrudnienie, natomiast zwiększono zakres obowiązków pozostałych pracowników przy zachowaniu wynagrodzeń na tym samym poziomie. Zarząd TPE SA i Zarządy Spółek wymagają od Pracowników stale rosnącej efektywności, dyspozycyjności, w zamian za to odmawiają załogom fundamentalnego motywatora rekompensującego zwiększone obowiązki oraz wzrost wydajności, jakim jest wzrost płac zasadniczych. Dla takich działań wybrzmiewa stanowcze NIE!

IMG_20190614_110010Załogi naszych spółek nie mogą ponosić negatywnych skutków powstałych w wyniku nietrafnych decyzji Zarządów w minionym okresie skutkujących obecną sytuacją. Tym bardziej, że masowe środki przekazu jak i publikowane wyniki ekonomiczne prezentują Grupę TAURON znacznie korzystniej, niż w informacjach przedstawianych pracownikom w Spółkach przez Zarząd TPE i Zarządy. Wobec tych informacji jak i braku zrozumienia dla podnoszonych przez związki zawodowe argumentów dotyczących wzrostu wynagrodzenia zasadniczego protestujący dzisiaj przed siedzibą TAURON Polska Energia SA przedstawiciele załóg wyrażają dezaprobatę wobec przedmiotowego postrzegania pracowników w tych Spółkach i ignorowania ich potrzeb. Dlatego dzisiejsza pikieta jest manifestacją naszego niezadowolenia z obecnej polityki społecznej w Grupie i przykładem determinacji w obronie godnego traktowania pracowników.

W związku z powyższym żądamy:

  1. Zaprzestania likwidacji miejsc pracy i odbudowy kadrowej na stanowiskach pracy.
  2. Wykorzystywania istniejącego potencjału w celu wstrzymania procesów pozbywania się Pracowników.
  3. Wstrzymania działań mających na celu rozdzielenie Pracowników od majątku firmy poprzez przekazywanie obszarów działalności spółkom zależnym i zewnętrznym.
  4. Wzrostu płac zasadniczych w 2019 roku zgodnie z żądaniami zgłoszonymi w sporach zbiorowych.
  5. Właściwego i merytorycznego dialogu ze Stroną Społeczną.

 Szanowni Zarządzający,

Takie są oczekiwania reprezentowanych przez Komitety Protestacyjno-Strajkowe Pracowników. Brak realizacji przedstawionych postulatów zmusi nas do podjęcia dalszych działań wynikających z prawa związkowego, w tym do strajku włącznie.

20190614_13172720190614_131713IMG_20190614_131010

Udostępnij na Facebooku »

Udostępnij na:

Author: Rzecznik