Solidarność Podbeskidzie Pracodawca Przyjazny Pracownikom – XIV edycja rozpoczęta!

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – XIV edycja rozpoczęta!

Pracodawca Przyjazny Pracownikom – XIV edycja rozpoczęta!

Udostępnij na:

11.06.2021

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” rozpoczęła, 1 czerwca 2021 r. XIV edycję konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikomktórego celem jest uhonorowanie Certyfikatem pracodawców przestrzegających prawa pracy i realizujących w praktyce idee dialogu społecznego.


Pzypominamy, że pracodawcy – laureaci- posiadają prawo korzystania z Certyfikatu przez okres trzech lat. Laureaci poprzednich edycji Konkursu mogą ponownie ubiegać się o przyznanie Certyfikatu po wygaśnięciu wspomnianego wyżej okresu. Lista laureatów poprzednich edycji znajduje się na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Ankiety zgłoszeniowe (załącznik nr 1 do Regulaminu) należy przesyłać na adres: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”, Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, z dopiskiem: Certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” lub pocztą elektroniczną na adres: certyfikat@solidarnosc.org.pl w terminie do 30 września 2021 roku. 

Zgłoszenia rozpatrywane będą – według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do regulaminu – przez Komisję Certyfikacyjną, pod przewodnictwem Piotra Dudy – Przewodniczącego KK NSZZ „Solidarność” . 

Aktualny Regulamin konkursu, który zawiera również harmonogram prac związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej KK NSZZ „Solidarność” www.solidarnosc.org.pl/pracodawca-przyjazny.

Wyniki procesu certyfikacyjnego będą dostępne na stronie internetowej Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

pm

Załączniki:

  1. Regulamin_PPP_2021
  2. Laureaci_wszystkich_edycji_I-XIII
  3. Zalacznik_1_2021
  4. Zalacznik_2_2021

 

Udostępnij na:

Author: Sekretariat