Solidarność Podbeskidzie Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach

Udostępnij na:

30.05.2016 r. w Sali Sejmu Śląskiego, z udziałem Minister Edukacji Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Michała Wójcika odbyło się kolejne posiedzenie WRDS. W znacznym stopniu poświęcone ono zostało planowanym zmianom w kształceniu zawodowym oraz ocenie debaty na temat przyszłego modelu polskiego szkolnictwa, które ma być zaprezentowane 27 czerwca 2016 r.
Istotne informacje dot. sytuacji w szkolnictwie woj. śląskiego, w tym zawodowego, przedstawiła Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer.
W spotkaniu i przeprowadzonej debacie wzięli udział reprezentanci Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” –  zastępca przewodniczącego Andrzej Madyda oraz przedstawiciel Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania Leszek Tomalak. Na zakończenie tej części obrad zostały przyjęte dwa stanowiska, dotyczące kształcenia zawodowego.
W drugiej części obrad dot. spraw organizacyjnych, WRDS przyjęło kilka stanowisk i informacji. Szczególnie istotna (w znaczeniu naszego Regionu) była informacja udzielona członkom WRDS  przez Andrzeja Madydę w sprawie sytuacji w spółce Proseat z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Została przedstawiona geneza powstałego konfliktu oraz obecny stan negocjacji. WRDS nie podjęła żadnych decyzji w powyższej sprawie, oczekując dalszego rozwoju sytuacji i stanowisk stron sporu.
Zostały również przyjęte ważne stanowiska m.in. dot. strategii zagospodarowania rzeki Wisły (łącznie z górnym jej biegiem obejmującym nasz region). Przyjęto stanowisko dot. wstrzymania działań mających na celu zmianę struktury właścicielskiej jednostek ochrony zdrowia, których właścicielem jest samorząd województwa śląskiego – m.in. Szpitala w Ustroniu, Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze” w Górkach Wielkich. Wypracowano także stanowisko dot. nieuzasadnionego różnicowania niektórych pracowników samorządowych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów.

Źródło zdjęć – http://www.kuratorium.katowice.pl/?page=EventPage&eventId=606

Udostępnij na:

Author: Sekretariat